Reconstructie Wezelveen

De gemeente Nissewaard gaat het openbare gebied in uw woonomgeving opknappen. De openbare ruimte wordt integraal opgepakt. Alle straten worden opgehaald en krijgen nieuwe verharding, het groen wordt opgeknapt en wordt bekeken of de wens van het realiseren van extra groen mogelijk is. Ook de nutsbedrijven zijn geïnformeerd over de werkzaamheden zodat ook zij, als zij werkzaamheden willen verrichten, dit tegelijkertijd doen met de werkzaamheden van de gemeente. De nieuwe inrichting geeft de wijk een kwaliteitsimpuls en de straten kunnen weer voor 25 jaar mee.

  • Het oppakken van de openbare ruimte en het geven van een kwaliteitsimpuls door herstraten of een nieuwe inrichting, verbeteren van de functionele kwaliteit en verfraaiing van de straat
  • Het houden van een enquête
  • Naar aanleiding van de enquête formaliseren van de definitieve projectopdracht
  • Het starten van de projectvoorbereiding

Ter voorbereiding van dit project voert de gemeente een enquête uit. Aan de hand van de opdrachten van de diverse beheerders, de uitkomsten van de enquête wordt er een voorlopig ontwerp en krediettoets uitgevoerd.

Vul de enquête in: Wezelveen (Enalyzer Survey)

Uw voorkeuren en ideeën vormen input voor het nieuwe ontwerp. Wij kunnen alleen niet beloven dat alle voorkeuren en ideeën ook daadwerkelijk (kunnen) worden meegenomen. Op deze projectpagina wordt t.z.t. de resultaten van de enquête gedeeld en een vragen- en antwoordenlijst (Q&A- lijst) gepubliceerd. In de Q&A-lijst wordt uitleg gegeven waarom voorkeuren en ideeën wel of niet zijn meegenomen.

Neem dan contact op met:

Jan Robbert Wimmenhove, projectleider
Telefoon: (06) 42 55 40 51
E-mail: jr.wimmenhove@nissewaard.nl