Bestemmingsplan inzien

Voor het gehele grondgebied van de gemeente Nissewaard zijn bestemmingsplannen van kracht. Hierin is onder andere geregeld wat wel en niet mag worden gebouwd en waarvoor gebouwen mogen worden gebruikt. Informatie over onze bestemmingsplannen vindt u op ruimtelijkeplannen.nissewaard.nl.