Omgevingsplan inzien

Voor het gehele grondgebied van de gemeente Nissewaard is één omgevingsplan van kracht. Hierin is onder andere geregeld wat wel en niet mag worden gebouwd en waarvoor terreinen en gebouwen mogen worden gebruikt. Informatie over ons omgevingsplan vindt u op omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart.

Op regels op de kaart vindt u ook de regels van andere overheden, zoals het waterschap, de provincie

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De gemeente heeft nu één omgevingsplan, terwijl voorheen meerdere bestemmingsplannen nodig waren. De oude bestemmingsplannen zijn samen met andere regels overgaan in het tijdelijke omgevingsplan per 1 januari 2024. Deze regels zijn niet anders geworden. De oude regels staan nog op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Tot 2030 heeft de gemeente de tijd om een geheel nieuw omgevingsplan te maken. Dit zal het tijdelijke omgevingsplan vervangen.

Voor plannen en projecten die niet passen in het omgevingsplan is geen wijziging van
omgevingsplan mogelijk. Met een omgevingsvergunning kan wel worden afgeweken
van het omgevingsplan. Dit noemen we een omgevingsvergunning voor een
‘buitenplanse omgevingsplan activiteit’ (Bopa). Vraag eerst een conceptverzoek
aan in het omgevingsloket. Dan weet u vooraf of een formele vergunningaanvraag
haalbaar is. Voor meer informatie zie het conceptverzoek.

Heeft u een plan dat afwijkt van het omgevingsplan, dan begint u met een conceptverzoek. Het concept verzoek dient u in via het omgevingsloket, omgevingswet.overheid.nl/aanvragen

Voor meer informatie, zie het conceptverzoek.

Wilt u hier advies over? U kunt informeren bij de gemeente via het telefoonnummer14 0181

‘Berichten over uw Buurt’ informeert u over bekendmakingen van de overheid. Die gaan bijvoorbeeld over een vergunning voor het verhuren van een vakantiewoning, het kappen van een boom of het uitbreiden van een horecaterras. ‘Berichten over uw Buurt’ vindt u op overuwbuurt.nl.