Wmo

De gemeente Nissewaard vindt het belangrijk dat iedereen zo lang en zo goed mogelijk mee blijft doen in de samenleving. Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt de gemeente inwoners voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Het gaat om inwoners met een kortdurende of langdurige beperking door ouderdom, chronische ziekte, handicap of psychische problemen. Als het u zelf niet lukt om passende ondersteuning te vinden voor uw problemen, kunt u dat aan de gemeente vragen. Meldt u zich bij de gemeente met een vraag, dan zoeken we samen met u naar een oplossing. Wij kijken in eerste instantie of u zelf of met hulp uit uw eigen omgeving het probleem kunt oplossen. Als de gemeente besluit om ondersteuning in te zetten, moet u wel een eigen bijdrage betalen. In onderstaand menu kunt u meer informatie vinden over wat u zelf kunt doen en waar de gemeente u bij kan helpen.

Heeft u nog vragen? U kunt de gemeente telefonisch bereiken op werkdagen via telefoonnummer 14 0181.

Wat kunt u zelf doen?

De gemeente vindt het belangrijk dat u eerst zelf naar een oplossing voor uw problemen zoekt. Als dit niet lukt, kunt u hiervoor ondersteuning vragen bij stichting MEE.

Eigen kracht

De gemeente vindt het belangrijk dat u zelf meedenkt en zoekt naar oplossingen voor uw problemen. Wij verwachten dat u in uw eigen omgeving ondersteuning vraagt of binnen welzijns- of vrijwilligersorganisaties zoekt naar de mogelijkheden daarvoor.

Gebruikelijke hulp

Met gebruikelijke hulp bedoelen wij dat huisgenoten of familieleden deze hulp bieden als zij dat kunnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voeren van uw huishouden of ondersteuning bieden bij de financiën of administratie.

(Sociaal) netwerk

Daarnaast kijken wij of u hulp kan krijgen van de mensen om uw heen. Zo is er misschien een familielid, vriend, kennis of één van uw buren die u kan helpen bij uw problemen.

Andere mogelijkheden

Voor sommige problemen zijn er al voorzieningen of instellingen die u ondersteuning kunnen bieden. Deze voorzieningen kan iedereen gebruiken, met of zonder beperking, handicap of probleem. Denk hierbij aan:

 • Beugels voor toilet/douche
 • Standaard douchestoel
 • Elektrische fiets
 • Maaltijdservice
 • Boodschappenservice
 • Wijkcentra
 • Inloopcentra van welzijns- of vrijwilligersorganisaties

Ook zijn er wellicht buiten de Wmo oplossingen te vinden, die via een andere wetgeving u kunnen helpen. Denk hierbij aan:

 • Ziekenvervoer op grond van de Zorgverzekeringswet
 • Hulpmiddelen op grond van de Zorgverzekeringswet (bijvoorbeeld een trippelstoel)
 • Werkvoorzieningen (Participatiewet en Wet werk inkomen en arbeid)
 • Wet Langdurige Zorg, voor 24-uurs zorg bij chronische aandoeningen
 • Welzijnsinstanties die u vrijwillige ondersteuning kunnen bieden

Problemen waar de gemeente ondersteuning bij kan bieden

Heeft u problemen waardoor u niet meer actief aan de maatschappij kunt deelnemen, dan kunt u ondersteuning vragen bij de gemeente. Een Wmo-klantmanager zal, samen met u, uw situatie in kaart brengen en proberen om samen tot een passende oplossing te komen voor de onderstaande punten. Denk hierbij aan:

 • Probleem bij het schoonmaken van de woning
 • Probleem bij het functioneren in de woning
 • Probleem bij het verplaatsen in en om de woning
 • Probleem bij het gebruik maken van het openbaarvervoer
 • Probleem bij het overzicht houden en structuur aanbrengen in het dagelijks leven
 • Probleem bij het veilig en zelfstandig functioneren door psychiatrische problematiek

  Wat kan de gemeente doen?

  Is het u niet gelukt om zelf een oplossing te vinden? Dan kunt u dat melden bij de gemeente via bovenstaande formulier. Bij uw aanmelding geeft u aan welke problemen u ondervindt.

  Gesprek

  U krijgt een gesprek met een van onze Wmo-klantmanagers. Dit is om inzicht te krijgen in uw leefsituatie, wat u nodig heeft en welke hulp vanuit uw eigen netwerk geboden kan worden. Dit gesprek kan bij u thuis plaats vinden of op het stadhuis. In het gesprek komt aan de orde wat u van de gemeente kunt verwachten en wat wij van u verwachten.

  Als u een gesprek heeft, neem dan uw partner, mantelzorger of iemand die uw leefsituatie goed kent mee. Dit kan helpen in het gesprek. Heeft u niemand om mee te nemen, wilt u eerst meer informatie of een onafhankelijk advies? Dan kunt u ook terecht bij cliëntondersteuning van stichting MEE. Deze hulp is gratis.

  Heeft u een individuele voorziening nodig?

  Uiteindelijk proberen we samen tot een oplossing te komen. Deze oplossing kan per persoon verschillen. Wat we besproken hebben, leggen we vast in een verslag. Binnen 6 tot 8 weken hoort u of u in aanmerking komt voor een Wmo maatwerkvoorziening.

  Eigen bijdrage

  Bij veel individuele voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. Voor 2020 is dit bedrag vastgesteld op €19,- per maand. Voor beschermd wonen zijn er aparte regels voor de eigen bijdrage. U kunt op de webpagina Beschermd wonen meer informatie hierover vinden.

  Uitgebreidere informatie is te vinden op de website van het CAK.

  Welzijns- en vrijwilligersorganisaties

  MEE

  U kunt voor informatie en advies over de Wmo gratis bij MEE terecht. Deze organisatie ondersteunt mensen met een beperking. MEE helpt u met vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken: mee.nl

  Stichting Welzijn Ouderen (SWO)

  SWO is een welzijnsinstelling voor senioren. Zij organiseert veel activiteiten binnen de gemeente en helpt senioren als u, om zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis te blijven wonen: swospijkenisse.nl

  Stimos (formulierenbrigade)

  Stimos staat voor Stichting Maatschappelijk Opbouwwerk Spijkenisse. Zij bieden u hulp zonder voorwaarden te stellen. De vrijwilligers helpen met allerlei papierwerk: formulieren invullen, brieven lezen, belastingaangifte doen, Wmo voorziening digitaal aanvragen en meer: Stimos.org

  Humanitas

  Humanitas is een organisatie die ondersteuning kan bieden door een vrijwilliger in te zetten. Humanitas is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Humanitas biedt praktische hulp, tips, vriendschappelijk contact en een luisterend oor: humanitas.nl.

  Adviesraad Wmo en Jeugd Nissewaard

  De gemeente heeft voor het opstellen van Wmo-en Jeugdzorgplannen regelmatig overleg met mensen die te maken hebben met de Wmo. Deze mensen hebben zich verenigd in de onafhankelijke Adviesraad Wmo en Jeugd Nissewaard. Ook instanties die zich bezig houden met zorg, welzijn en wonen zijn hierin vertegenwoordigd: wmoadviesraadnissewaard.nl

  Service Bureau Ouderen Bernisse

  Stichting Service Bureau Ouderen Bernisse (SBO) biedt een gevarieerd aanbod van welzijnsdiensten zoals maaltijden, vervoer en rollatorservice. Dat doet zij voor inwoners van 55 jaar en ouder die in Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Oudenhoorn, Simonshaven of Zuidland wonen: www.sbo-bernisse.nl.

  Handige links

  Hieronder vindt u een aantal handige links, waar u meer informatie kan vinden.

  Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

  Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt: ciz.nl

  Per Saldo

  Per Saldo is de landelijke vereniging van en voor budgethouders. Zij informeren en adviseren en komen op voor de belangen van alle mensen met een Persoonsgebonden Budget (Pgb): pgb.nl

  Regelhulp

  Regelhulp is een digitale wegwijzer voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. De website bevat informatie over zorg en welzijn, opvoeden en opgroeien en sociale zekerheid. Maar ook over waar u terecht kunt bij de problemen die u ervaart: regelhulp.nl

  De Sociale Verzekeringsbank (SVB)

  De SVB is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Zij zorgen ervoor dat u, uw kinderen, of uw ouders op tijd en correct hun kinderbijslag, AOW-pensioen, nabestaandenuitkering Anw of persoonsgebonden budget ontvangen. Heeft u hulp nodig of vragen over uw Persoonsgebonden Budget (Pgb) kunt u hiervoor terecht bij de SVB: svb.nl

  Zorgkantoren

  Zorgkantoren voeren een deel van de langdurige zorg uit. Het zijn zelfstandig werkende kantoren die nauw gelieerd zijn aan de grootste zorgverzekeraar ter plekke. Ze zijn ervoor verantwoordelijk dat alle cliënten in hun regio de betreffende langdurige zorg krijgen waar ze recht op hebben. Kijk voor een zorgkantoor bij u in de buurt op: zn.nl.