Stoomgemaal De Leeuw van Putten

In 1946 is het stoomgemaal wegens gebrek aan kolen omgebouwd tot elektrisch gemaal. Het is nog steeds in functie om het waterpeil te beheersen in de polders van Spijkenisse en Geervliet. In het gemaal zelf is een informatiepaneel van Waterschap Hollandse Delta, waarop u meer informatie vindt over het waterbeheer in deze polders. Het gemaal is ontworpen door architect J. Paul te Zevenhuizen.

Monumentale uitstraling

Behalve een belangrijk object om het waterpeil te kunnen beheersen in de polders van Spijkenisse en Geervliet, is het gemaal ook een waardevol pand met monumentale uitstraling. Dat is voor Waterschap Hollandse Delta een reden om het gemaal eenmaal per jaar, tijdens Open Monumentendag, open te stellen voor bezoekers. Zo kan het waterschap u op die dag gelijk iets meer vertellen over het waterbeheer in uw leefomgeving.

Enkele belangrijke momenten uit de geschiedenis

1947: Van stoom naar elektriciteit

In de oorlogsjaren is er een groot gebrek aan kolen. Dat was één van de redenen om het stoomgemaal om te bouwen naar een elektrische bemalinginstallatie. Bouwmaterialen waren in de jaren na de oorlog echter erg schaars. Het elektrische gemaal werd dan ook pas in de loop van 1947 in gebruik gesteld.

1978: Machinist wordt overbodig

De vaste machinist van het gemaal werd in 1978 overbodig. Machines namen zijn werk over. Het gemaal werd zo omgebouwd dat het op afstand (vanuit gemaal ‘De Volharding’) bediend kon worden. In 1988 werden de oude pomp en motor gesloopt. Ze werden vervangen door een moderne pomp en elektromotor. Ook de elektrische installatie werd gedeeltelijk vervangen.

1999: Enkele grote reparaties

De instroomconstructie van het gemaal werd vernieuwd. De oude houten damwanden werden vervangen door damwanden van staal. Ook werd in dit jaar een grote reparatie uitgevoerd aan het dak. Een deel van het dak werd demontabel gemaakt. Zo konden de motor en de pomp gemakkelijker in en uit het gemaal worden getild. Dit kwam in 2000 goed van pas, toen de pomp gerepareerd moest worden. Tijdens deze reparatie werden gelijktijdig veranderingen aangebracht, waardoor de pomp veel rustiger ging draaien.

2003: Gemaal krijgt facelift

In 2003 kreeg ‘De Leeuw van Putten’ zowel van binnen als van buiten een facelift. Metsel- en stucwerk werden gerepareerd en vensters gerestaureerd. Ook werd het gemaal voorzien van een cv-installatie en een toilet. Zo werd het gemaal beter geschikt om bezoekers te ontvangen. De elektrische installatie werd helemaal nagelopen en er werd een permanente aansluiting voor een noodstroomaggregaat gemaakt. Met deze aansluiting kan het gemaal ook bij stroomuitval gewoon zijn werk blijven doen.

2009: Gemaal wordt vertrekpunt van fluisterboot

In 2009 werd het gemaal vertrekpunt voor Fluiterboot De IJsvogel.

Noordeinde 93
3201 AK Spijkenisse