Belasting betalen via automatische incasso

Met de automatische incasso kunt u uw aanslag gemeentelijke belastingen voor het lopende jaar in maandelijkse termijnen betalen. De eerste automatische incasso wordt ingehouden op 29 februari.

Om gebruik te maken van de automatische incasso regeling mag het aanslagbedrag niet hoger zijn dan € 25.000,-.

Als u zich voor de 20ste van de maand aanmeldt, dan kan de eerste automatische afschrijving nog in dezelfde maand plaatsvinden. Lukt het de gemeente twee maanden achter elkaar niet om geld van uw rekening te incasseren (storno), dan wordt de automatische incasso beëindigd.

U kunt de automatische incasso online, schriftelijk of aan de balie op het stadhuis regelen. Online aanmelden kunt u tot de laatste vervaldag van uw aanslag. Dit moet gebeuren door de persoon die op de huidige aanslag als belastingplichtige staat vermeld.

U kunt automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten voor:

  • Onroerendezaakbelasting (OZBE/OZBG)
  • Rioolheffing (RIOE)
  • Afvalstoffenheffing (AFV)
  • Hondenbelasting (HOND)
  • BIZ-bijdrage (belasting voor bedrijveninvesteringszone)

Schriftelijk

U kunt de machtingskaart ook afhalen bij de receptie in het stadhuis.