WOZ-gegevens raadplegen

Elk jaar wordt op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) de WOZ-waarde van woningen en panden bepaald. De WOZ-waarde 2021 wordt bepaald naar de waardepeildatum 1-1-2020 en is het bedrag dat de woning of niet-woning bij een verkoop onder normale omstandigheden op 1-1-2020 zou hebben opgebracht. Op uw aanslagbiljet treft u ook de toestanddatum 1-1-2021 aan. Als u bijvoorbeeld in 2020 een serre aan uw woning heeft gebouwd, dan maakt die op 1-1-2021 onderdeel uit van de woning en wordt die meegenomen in de WOZ-waarde 2021.

Hetzelfde geldt voor een nieuwbouwwoning. Ook voor de bepaling van deze WOZ waarde wordt uitgegaan  van de voortgang van de bouw op de toestandsdatum 1-1-2021.

Indien u een koopappartement heeft met  een VVE ziet u een correctieregel “aandeel reservefonds VVE” op uw taxatieverslag. Dit betekent dat er een bedrag is afgetrokken van de oorspronkelijk berekende WOZ waarde in verband met dit aandeel in het reservefonds.

WOZ-beschikking (BESE/BESG)

Op uw aanslagbiljet staat een WOZ-beschikking met vermelding van de WOZ-waarde 2021 als u op 1-1-2021 eigenaar (BESE) was van een woning of een pand of als u gebruiker (BESG) was van een pand.

Huurdersbeschikking (BESH)

Was u op 1-1-2021 huurder van een woning? Op uw aanslagbiljet staat dan een huurdersbeschikking met vermelding van de WOZ waarde 2021. De WOZ-waarde van de woning heeft invloed op de maximale huurprijs van sociale huurwoningen. Uw woningbouwvereniging houdt hier rekening mee. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw woningbouwvereniging of kijken op huurcommissie.nl.