WOZ-gegevens raadplegen

Elk jaar wordt op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) de WOZ-waarde van woningen en panden bepaald. De WOZ-waarde 2019 wordt bepaald naar de waardepeildatum 1-1-2018 en is het bedrag dat de woning of niet-woning bij een verkoop onder normale omstandigheden op 1-1-2018 zou hebben opgebracht. Op uw aanslagbiljet treft u ook de toestanddatum 1-1-2019 aan. Als u bijvoorbeeld in 2018 een serre aan uw woning heeft gebouwd, dan maakt die op 1-1-2019 onderdeel uit van de woning en wordt die meegenomen in de WOZ-waarde 2019.

WOZ-beschikking (BESE/BESG)

Op uw aanslagbiljet staat een WOZ-beschikking met vermelding van de WOZ-waarde 2019 als u op 1-1-2019 eigenaar (BESE) was van een woning of een pand of als u gebruiker (BESG) was van een pand.

Huurdersbeschikking (BESH)

Was u op 1-1-2019 huurder van een woning? Op uw aanslagbiljet staat dan een huurdersbeschikking met vermelding van de WOZ waarde 2019. De WOZ-waarde van de woning heeft invloed op de maximale huurprijs van sociale huurwoningen. Uw woningbouwvereniging houdt hier rekening mee. Voor meer informatie kunt contact opnemen met uw woningbouwvereniging of kijken op huurcommissie.nl.