WOZ-gegevens raadplegen

Elk jaar wordt op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) de WOZ-waarde van woningen en panden bepaald. De WOZ-waarde 2024 wordt bepaald naar de waardepeildatum 1-1-2023 en is het bedrag dat de woning of niet-woning bij een verkoop onder normale omstandigheden op 1-1-2023 zou hebben opgebracht. Op uw aanslagbiljet treft u ook de toestandsdatum 1-1-2024 aan. Als u bijvoorbeeld in 2023 een serre aan uw woning heeft gebouwd, dan maakt die op 1-1-2024 onderdeel uit van de woning en wordt die meegenomen in de WOZ-waarde 2024.

Hetzelfde geldt voor een nieuwbouwwoning. Ook voor de bepaling van deze WOZ-waarde wordt uitgegaan van de voortgang van de bouw op de toestandsdatum 1-1-2024.

Indien u een koopappartement heeft met een VVE ziet u een correctieregel “aandeel reservefonds VVE” op uw taxatieverslag. Dit betekent dat er een bedrag is afgetrokken van de oorspronkelijk berekende WOZ-waarde in verband met dit aandeel in het reservefonds.

Op uw aanslagbiljet staat een WOZ-beschikking met vermelding van de WOZ-waarde 2024 als u op 1-1-2024 eigenaar (BESE) was van een woning of een pand of als u gebruiker (BESG) was van een pand.

Was u op 1-1-2024 huurder van een woning? Op uw aanslagbiljet staat dan een huurdersbeschikking met vermelding van de WOZ-waarde 2024. De WOZ-waarde van de woning heeft invloed op de maximale huurprijs van sociale huurwoningen. Uw woningbouwvereniging houdt hier rekening mee. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw woningbouwvereniging of kijken op huurcommissie.nl.