Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard

De Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard (ASD Nissewaard) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Nissewaard op het gebied van de Wmo, jeugd, ouderenzorg en schuldhulpverlening. Op het terrein van de Participatiewet wordt deze advisering gedaan aan de gemeente Nissewaard.

Voor alle duidelijkheid: De Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard adviseert de gemeente niet over individuele situaties (bijvoorbeeld klachten of bezwaarschriften).

De werkgroep Inclusiebeleid (WIB) heeft in ASD Nissewaard een zelfstandige verantwoordelijkheid voor onderwerpen die raken aan de integrale toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Verordening

Taken, bevoegdheden, het functioneren en de wijze van samenstellen van ASD Nissewaard staan beschreven in de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard op overheid.nl. Het huishoudelijk reglement van ASD Nissewaard staat op de website van ASD Nissewaard.

Meer weten over ASD Nissewaard?

Op website asd-nissewaard.nl leest u meer over wanneer de ASD Nissewaard vergadert, verslagen en hoe u in contact komt met ASD Nissewaard.