Bankgegevens en facturatie

Dit zijn onze bankgegevens en de wijze waarop u een factuur kunt indienen.

Bankgegevens

Bankrekeningnummer / IBAN-nummer

NL30 BNGH 0285 0163 69

Bic/Swiftnummer

BNGHNL2G

Kamer van Koophandel nummer

62252046

BTW-nummer

NL8238.90.478B01

Organisatie-identificatienummer (OIN)

00000001823890478000

  Een factuur indienen

  U kunt uw factuur indienen als e-factuur bij de gemeente Nissewaard.

  Wat is een e-factuur?

  Een e-factuur is een gestructureerd bestand in XML of UBL formaat dat volledig automatisch uitgewisseld en verwerkt kan worden. De handmatige invoer van de factuur in de administratie is dus niet nodig. En daardoor kan de factuur sneller verwerkt en vervolgens sneller betaald worden. Een E-factuur is dus geen e-mail met een pdf-document in bijlage.

  Uw e-factuur moet aan dezelfde eisen voldoen als een papieren factuur.

  U kunt een e-factuur indienen als u aangesloten bent op het netwerk van Simplerinvoicing (Peppol). Bent u (nog)niet aangesloten, neem contact op met uw software leverancier. Meer informatie vindt u op simplerinvoicing.org.

  Algemene factuurvoorwaarden

  Uw factuur moet altijd aan de wettelijke eisen voldoen. Kijk op belastingdienst.nl welke eisen er gesteld worden aan een factuur.

  Vermeld daarnaast op elke factuur een van de volgende kenmerken:

  • verplichtingnummer, of

  • naam van de besteller

  Als een ontvangen factuur niet verwerkt kan worden, krijgt u hiervan bericht. Voorbeelden van een niet verwerkbare factuur zijn:

  • Het niet voldoen aan de factuurvoorwaarden;

  • Het niet voldoen aan de wettelijke eisen;

  • Geen goedkeuring van de budgethouder;

  • De e-factuur is niet verstuurd via Simplerinvoicing (Peppol).

  Andere mogelijkheden

  Als u geen e-facturen kunt versturen, dien dan uw factuur in als PDF of per post.

  PDF

  U stuurt uw PDF-factuur via mail als bijlage naar facturen@nissewaard.nl;

  • Stuur eén factuur per e-mail als PDF;

  • Verstuur geen factuur in een ander formaat dan PDF;

  • Als u de factuur per e-mail verstuurt, verstuur deze niet nog een keer per post of als e-factuur. Dit betekent vertraging in het betaalproces.

  Per post

  U kunt uw factuur sturen naar:

  Gemeente Nissewaard

  t.a.v. Boekhouding & Informatie

  Postbus 25

  3200 AA Spijkenisse

  Meer weten?

  Heeft u een vraag over uw facturatie? Neem dan contact op met team Boekhouding en Informatie via boekhouding@nissewaard.nl of via telefoonnummer 14 0181.