Burgemeester Foort van Oosten

Foort van Oosten is sinds 20 februari 2019 burgemeester van gemeente Nissewaard. De burgemeester van Nissewaard is verantwoordelijk voor de openbare orde en integrale veiligheid, bestuurlijke organisatie, externe oriëntatie, personeel en organisatie, communicatie en representatie en wettelijke taken.

Hij is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. Kijk voor meer informatie over de (algmene) taken van een burgemeester op rijksoverheid.nl.

Wettelijke taken openbare orde en veiligheid

 • Politie
 • Brandweer Personeelsvoorziening
 • Rampenbestrijding/ crisisbeheersing

Bestuurlijke organisatie

 • Reglementering raad, B&W, commissies
 • Algemene aspecten van participatie en inspraak en interactieve beleidsontwikkeling
 • Wet Open Overheid
 • Juridische Zaken
 • Burgerzaken

Externe oriëntatie

 • Externe bestuurlijke organisatie (provincie, gemeente en samenwerkingsverbanden)
 • Samenwerking andere overheden

Personeel en organisatie

 • Organisatie van het gemeentelijk apparaat
 • Personeelsbeleid
 • Personeelsvoorzieningen

Communicatie en Representatie

 • Pers
 • Gemeentelijke voorlichting en public relations
 • Representatie
 • Internationale contacten

 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

 • Voorzitter Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO)

 • Lid Regionaal Veiligheidsoverleg Rotterdam/Zuid-Holland Zuid (RVO)

 • Lid dagelijks bestuur Regionaal Veiligheidsoverleg Rotterdam/Zuid-Holland Zuid (RVO)

 • Lid Veiligheids Alliantie Rotterdam-Zuid-Holland Zuid (VAR) 

 • Vice-voorzitter algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten

 • Lid bestuur Deltaport Donatiefonds

 • Voorzitter lokale adviescommissie, Deltaport Donatiefonds

 • Voorzitter gebiedscluster Westflank, Deltaport Donatiefonds

 • Voorzitter regiegroep Voorne-Putten

 • Lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

 • Erevoorzitterschap Oranjevereniging Zuidland

 • Lid van comité van aanbeveling van het hospice de Waterlelie Spijkenisse.

 • Voorzitter stichting nationaal jenevermuseum Schiedam (onbezoldigd)

 • Lid van comité van aanbeveling ‘Laat Levie Leven & Maak Max Mogelijk’
 • Voorzitter samenwerkingsverband Zuid-Hollandse delta
 • Waarnemend lid van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) van de VNG (onbezoldigd)

U kunt foto's van de burgemeester bekijken en downloaden via Google Drive.

Burgemeester Foort van Oosten