Burgemeester Foort van Oosten

Foort van Oosten is sinds 20 februari 2019 burgemeester van gemeente Nissewaard. De burgemeester van Nissewaard is verantwoordelijk voor de openbare orde en integrale veiligheid, personeel en organisatie en wettelijke taken.

Hij is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. Kijk voor meer informatie over de (algmene) taken van de burgemeester op rijksoverheid.nl.

Burgemeester Foort van Oosten

Nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

 • Lid Districtelijk Justitieel Veiligheidsoverleg (DJVO)

 • Lid Regionaal Veiligheidsoverleg Rotterdam/Zuid-Holland Zuid (RVO)

 • Lid Veiligheids Alliantie Rotterdam-Zuid-Holland Zuid (VAR) 

 • Vice-voorzitter algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten

 • Lid bestuur Deltaport Donatiefonds

 • Voorzitter lokale adviescommissie, Deltaport Donatiefonds

 • Voorzitter gebiedscluster Westflank, Deltaport Donatiefonds

 • Voorzitter regiegroep Voorne-Putten

 • Lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

 • Erevoorzitterschap Oranjevereniging Zuidland

 • Voorzitter expertgroep kostentoebedeling draagmoederschap (o.v.v. het ministerie van Justitie en Veiligheid). Bezoldigd; vacatiegeldenregeling 300 euro per vergadering.

 • Lid van comité van aanbeveling van het hospice de Waterlelie Spijkenisse.