Leefbaarheid in Spijkenisse

Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse 2014

De leefbaarheidmonitor meet de beleving van de leefbaarheid, zoals de bewoners van Spijkenisse die ervaren. De resultaten geven de gevoelens van de bewoners weer en niet in hoeverre deze gevoelens in overeenstemming zijn met feitelijke cijfers.

Naast vragen over de leefbaarheid van de buurt zijn onder andere vragen opgenomen over de beleving van buurtproblemen, de tevredenheid over voorzieningen in de eigen buurt, veiligheidsbeleving en vragen over gemeentelijke opsporingsambtenaren en het hondenbeleid.

De leefbaarheidmonitor is uitgevoerd in de vorm van een schriftelijke enquête. In totaal hebben 2.262 inwoners aan dit onderzoek meegewerkt, een responspercentage van 33,5%.

Dit is de negende meting sinds de start in 2001. Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen van de beleving van de leefbaarheid in de periode 2001-2014.

De leefbaarheidmonitor is een gezamenlijk initiatief van de woningcorporaties en de voormalige gemeente Spijkenisse.

2 download_mb_postfix_text
Rapport Leefbaarheid in Spijkenisse
gemeente Spijkenisse