NissewaardPanel

De gemeente maakt regelmatig gebruik van een internetpanel. Het NissewaardPanel is een groot online panel waarvan alle inwoners van Nissewaard vanaf 18 jaar lid kunnen worden. Panelleden ontvangen verschillende keren per jaar via e-mail een uitnodiging om een internetvragenlijst in te vullen. Zo kunt u meepraten over belangrijke onderwerpen in Nissewaard.

Het panel wordt ingezet om voor de gemeente meningen te peilen, advies te vragen, ideeën te toetsen, nieuwe ideeën op te doen, draagvlak te peilen en om deelnemers aan discussiebijeenkomsten te werven. De grootste meerwaarde van dit panel is dat de gemeente snel, op ieder moment en zonder kosten vragen aan inwoners van Nissewaard kan voorleggen zonder een (groot) onderzoek op te zetten.

De panelleden worden telkens via een e-mail uitgenodigd om een internetvragenlijst in te vullen over allerlei Nissewaard zaken. Het is van belang dat de meningen en ideeën van het panel zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de meningen en ideeën van alle inwoners van Nissewaard. We stellen het op prijs dat panelleden aan alle onderzoeken meewerken, maar dat hoeft natuurlijk niet. Wanneer panelleden een keer geen tijd of zin hebben om een vragenlijst in te vullen dan is dat geen enkel probleem.

Onderwerpen waarover u onder andere meedenkt:

  • leefbaarheid in uw woonomgeving,
  • (verkeers)veiligheid en handhaving,
  • dienstverlening en communicatie,
  • bereikbaarheid,
  • duurzaamheid
  • recreatie, sport en culturele voorzieningen,
  • hondenbeleid en afval.

De panelleden ontvangen als tegenprestatie het resultaat van het onderzoek waar zij aan hebben deelgenomen. Bekijk de resultaten van de internetpeilingen.

Heeft u vragen over het NissewaardPanel of wilt u zich aanmelden of afmelden? Stuur dan een e-mail naar: onderzoekenstatistiek@nissewaard.nl.