Privacyverklaring handhaving Participatiewet IOAW IOAZ

De afdeling Identiteit, Werk en Inkomen verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering en controle op de naleving van de Participatiewet. Daarbij hoort het genereren van signalen die op een risico duiden op fraude. Aan de hand hiervan doen medewerkers rechtmatigheidsonderzoeken op een beperkt aantal dossiers, namelijk de dossiers met een hoge risico-indicatie.

De afdeling Identiteit, Werk en Inkomen, specifiek degenen die binnen de afdeling zijn aangewezen voor het uitvoeren van die werkzaamheden, verwerken persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 e AVG.

In de privacyverklaring staat hoe de gemeente Nissewaard met uw persoonsgegevens omgaat en welke rechten en plichten u heeft.