Rekenkamer

Elke gemeente in Nederland is verplicht een rekenkamer te hebben of bij verordening regels vast te stellen voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie.

In Nissewaard worden de rekenkamertaken uitgevoerd door de rekenkamerfunctionaris.

De rekenkamerfunctie is een onafhankelijk orgaan binnen de gemeente Nissewaard. Wij zijn er om de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad te versterken door het uitvoeren van onderzoek. De rekenkamerfunctie is er niet alleen voor de gemeenteraad, wij zijn er ook voor inwoners. Daarom willen wij ook voor de inwoners van Nissewaard zichtbaar maken wat er terecht komt van de beleidsvoornemens van de gemeente. De taken en bevoegdheden van de rekenkamerfunctie staan beschreven in de Gemeentewet en in de door de gemeenteraad vastgestelde Verordening rekenkamerfunctie Nissewaard.  

In onze werkwijze staan 'nabijheid' en 'onderzoek met impact' centraal.

Nabijheid

De rekenkamerfunctie wil benaderbaar en zichtbaar zijn. Wij staan open voor suggesties van buitenaf. Ook houden wij voeling met actuele ontwikkelingen die binnen de gemeente spelen.

Onderzoek met impact

Voor de impact van onderzoek zijn helder geformuleerde conclusies en aanbevelingen van belang. Daarom schrijven wij bondige en heldere rapportages. Om impact te hebben doen wij meer dan zogenaamd 'ex-post onderzoek' (evaluatief onderzoek achteraf). Voorbeelden zijn het organiseren van een raadsconferentie, het houden van een digitale inwonersconsultatie of het uitvoeren van een quick scan.

De rekenkamerfunctie is onafhankelijk en bepaalt zelf wat zij onderzoekt. Samenwerken met de gemeenteraad vinden we wel van belang. We zien een belangrijke rol voor de gemeenteraad in het opstellen van het onderzoekprogramma, maar ook inwoners mogen een verzoek neerleggen bij de rekenkamerfunctie. Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met de secretaris van de rekenkamerfunctie (zie Contact).

De rekenkamerfunctie bestaat uit:

 • de rekenkamerfunctionaris, Herman Sietsma, die het gezicht vormt van de rekenkamerfunctie en direct aanspreekpunt is voor de gemeenteraden;

 • de vaste projectleider, Sabine van Zuydam, die alle afzonderlijke onderzoeken procesmatig en inhoudelijk begeleidt;

 • de secretaris, Nick Woudstra, die de rekenkamerfunctie ondersteunt in haar werkzaamheden en de vaste onderzoeker is voor de afzonderlijke onderzoeken.

Jaarverslagen en onderzoeksprogramma's vindt u op nissewaard.raadsinformatie.nl

In het onderzoeksprotocol beschrijft de rekenkamerfunctionaris hoe hij een onderzoek uitvoert.

Onderzoeksrapporten vindt u op nissewaard.raadsinformatie.nl

De rekenkamerfunctionaris H.H. Sietsma bekleed de volgende nevenfuncties:

 • Waarnemend Nationaal Coördinator Groningen bij Ministerie Economische Zaken en Klimaat (bezoldigd), vanaf 28 juni 2018, beëindigd op 1 januari 2019.

 • Lid bestuur Zuidelijke rekenkamer (bezoldigd) vanaf februari 2016.

 • Directeur rekenkamercommissies gemeenten Brielle, Westvoorne, Nissewaard, Hellevoetsluis en Goeree-Overflakkee (bezoldigd) vanaf 1 september 2016.

 • Lid bestuur Hartmans Netwerk, opleiding jonge ambtenaren (onbezoldigd) vanaf 2014, beëindigd in 2018.

 • Voorzitter Vereniging van Orgelbouwers in Nederland (onbezoldigd) vanaf 2014, beëindigd in 2018.

 • Voorzitter bestuur Stichting Klinkend Erfgoed in Nederland (onbezoldigd) vanaf april 2016, beëindigd in 2018.

 • Voorzitter Stichting Oekraïne Zending (onbezoldigd) vanaf medio 2012, beëindigd in 2018.

 • Lid bestuur Regionaal Bureau Toerisme Utrechtse Heuvelrug en Vallei (onbezoldigd) vanaf 2015, beëindigd in 2018.

 • Bestuurder-directeur Huis Doorn (bezoldigd) vanaf 2012.

 • Directeur Kasteel Amerongen (bezoldigd) vanaf 2013.

 • Zzp-er: Sietsma advies, bestuur en onderzoek in de publieke sector, verschillende onderzoeken in gemeenten (bezoldigd).

Secretaris Rekenkamerfunctie
N. (Nick) Woudstra MSc.
e-mail: nick@necker.nl
telefoon: 06-30 89 32 50