Vergaderdata en stukken

De gemeenteraad vergadert een keer per maand. Twee weken daarvoor worden voorstellen van het college aan de gemeenteraad besproken in de raadscommissies. De raadscommissies adviseren de gemeenteraad over de raadsvoorstellen.

Vergaderdata en stukken van het college, de gemeenteraad en de raadscommissies vindt u op nissewaard.raadsinformatie.nl