Wethouder Hanneke Stengs-Nijhof

Hanneke Stengs-Nijhof (PvdA) is verantwoordelijk voor werk en inkomen, jeugd, onderwijs, armoedebeleid, emancipatie en inclusie, volksgezondheid en coördinerend wethouder sociaal domein.

Wethouder Stengs-Nijhof is 2e locoburgemeester.

Coördinerend wethouder sociaal domein

Werk en inkomen

 • Uitvoering Participatiewet (waaronder Tegenprestatie en Voorne Putten werkt) I.O.A.W. + I.O.A.Z.
 • VP Werkt
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Participatiebudget (en BUIG)

Jeugd

 • Jeugdbeleid
 • Jongerenwerk
 • Jongerenparticipatie
 • Jeugdgezondheidszorg (CJG)
 • Jeugdzorg (GRJR)

Onderwijs

 • Onderwijsbeleid (LEA/REA)
 • Planning van onderwijs- en andere educatieve voorzieningen (o.a. onderwijshuisvesting)
 • Onderwijsachterstandenbeleid en kansengelijkheid
 • Contacten met het openbaar en bijzonder onderwijs
 • Zorgstructuur onderwijs
 • Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
 • Volwasseneneducatie
 • Mbo/ Hbo
 • Voortijdig Schoolverlaters (VSV)

Armoedebeleid

 • Minimabeleid
 • Voedselbank
 • Schuldhulpverlening
 • Afhandeling Toeslagenaffaire

Emancipatie / Inclusie

 • Integratie
 • Diversiteit en emancipatie (waaronder LHBTI+)
 • Anti-discriminatie
 • Nieuwkomers
 • Ervaringsdeskundigheid

Volksgezondheid

 • Basisgezondheidszorg (GGD)
 • Gezondheidsbeleid
 • Acute zorg (SMC, AED’s)

 • Jeugdhulp Rijnmond (lid)
 • GGD Rotterdam-Rijnmond (lid)
 • Syntrophos (plv. lid)
 • Voorne-Putten Werkt (lid)

U kunt foto's van wethouder Stengs-Nijhof bekijken en downloaden via Google Drive.

Foto van Hanneke Stengs-Nijhof