Wethouder Jan Willem Mijnans

Jan Willem Mijnans (ONS) is verantwoordelijk voor beheer openbare ruimte, wonen, Nn2040, economische zaken.

Wethouder Mijnans is 4e locoburgemeester.

Beheer Openbare Ruimte

 • Beheer van het openbaar gebied
 • Aanleg, onderhoud en beheer van bovengrondse - en ondergrondse infrastructuur
 • Begraafplaatsen
 • Kinderboerderij
 • Verkeerszaken (w.o. verkeersveiligheid), voor zover op wijkniveau
 • Bewegwijzering
 • Straatnaamgeving
 • Speelplaatsenbeleid
 • Schoon- en afvaltaken
 • Waterbeheersing
 • Grondstoffenbeleid

Nn 2040

 • Coƶrdinatie Nn2040

Wonen

 • Woonbeleid
 • Regie op woningcorporaties
 • Huurbeleid
 • Woonruimteverdeling
 • Woningontruiming
 • Woningverbetering bestaande voorraad
 • Nieuwbouw en herstructurering

Economische zaken

 • Accounthouderschap en acquisitie

  • Contacten met bedrijven
  • Bestuurlijk overleg met brancheorganisaties
  • Beurzen e.d.
 • Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

  • Handhaving economische wetgeving
  • Uitvoering economisch ontwikkelingsbeleid
  • Programmering en planning winkels, kantoren, bedrijven en industrieĆ«n
 • Werklocaties

  • Vestigingsbeleid
  • Bedrijventerreinen
  • Detailhandel (=Standplaatsen/ Markten/Middenstandsaangelegenheden)

 • DCMR Milieudienst Rijnmond (plv. lid)
 • Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (plv. lid)
 • Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH
 • Recreatieschap Voorne-Putten (AB-lid)
 • Recreatieschap Voorne-Putten (plv. lid DB)
 • Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam (vz.)
 • Vertegenwoordiger Aandeelhoudersvergadering Elementen B.V. Spijkenisse

U kunt foto's van wethouder Mijnans bekijken en downloaden via Google Drive.

Wethouder Jan Willem Mijnans