Wethouder Jan Willem Mijnans

Jan Willem Mijnans (ONS Nissewaard) is verantwoordelijk voor beheer openbare ruimte, wonen, Nn2040, wijk- en kerngerichte aanpak (waaronder wijkveiligheid). Wethouder Mijnans is tweede locoburgemeester.

Wethouder Jan Willem Mijnans

Nevenfuncties

  • lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Rotterdam
  • plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Wethouder spreekuur

Wilt u mij persoonlijk spreken? Stuur dan een e-mail naar seccollege@nissewaard.nl. Schrijf in de e-mail waarover u mij wilt spreken en uw telefoonnummer. Geef daarbij zoveel mogelijk informatie, zodat ik een goed beeld kan vormen waar het over gaat. Het collegesecretariaat neemt daarna contact met u op om een afspraak te maken.