Wethouder Jan Willem Mijnans

Jan Willem Mijnans (ONS Nissewaard) is verantwoordelijk voor beheer openbare ruimte, wonen, Nn2040, wijk- en kerngerichte aanpak (waaronder wijkveiligheid). Wethouder Mijnans is tweede locoburgemeester.

Wethouder Jan Willem Mijnans

Nevenfuncties

  • lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Rotterdam
  • plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Wethouder spreekuur

De wethouders houden iedere dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur een spreekuur. Tijdens het spreekuur kunt u met een wethouder een persoonlijk gesprek voeren. Wilt u een wethouder spreken, maak dan een afspraak bij het collegesecretariaat via telefoonnummer 14 0181.