Wethouder Jeroen Postma

Jeroen Postma (ONS Nissewaard) is verantwoordelijk voor sport, wijk- en kerngerichte aanpak, zorg, welzijn en cultuur.

Wethouder Postma is 5e locoburgemeester.

Sport

 • Sportbeleid

Wijk- en kerngerichte aanpak

 • Co√∂rdinatie vitale kernen en kwaliteitsimpuls wijken

Zorg

 • Maatschappelijke dienstverlening (waaronder Algemeen Maatschappelijk Werk)
 • Subsidiebeleid Maatschappelijke zorg
 • Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
 • Vrouwenopvang en Huiselijk geweld (waaronder crisisdienst en daderhulpverlening)
 • Clientondersteuning
 • Ouderenbeleid, lichamelijk en verstandelijk gehandicaptenbeleid en zorg voor overige bijzondere groepen
 • Wonen met Zorg en Welzijn
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015
 • Eenzaamheidsbestrijding
 • Hervorming langdurige zorg
 • Mantelzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg
 • Doelgroepenvervoer, inclusief leerlingenvervoer

Welzijn

 • Sociaal Cultureel werk (wijkgroepen, migrantenorganisaties, bewonersgroepen en kernplatforms, inclusief subsidies)
 • Vrijwilligerswerk en Vrijwilligersbeleid

Cultuur

 • Cultuurbeleid
 • Bibliotheek De Boekenberg, Centrum voor de kunsten en theater De Stoep
 • (Binnenschoolse) Cultuureducatie Culturele activiteiten / verenigingen Kunst in de openbare ruimte
 • Cultureel erfgoed en monumentenzorg

 • Jeugdhulp Rijnmond (plv. lid)
 • GGD Rotterdam Rijnmond (plv. lid)
 • Recreatieschap Voorne-Putten (plv. lid AB)
 • Voorne-Putten Werkt (plv. lid)

U kunt foto's van wethouder Postma bekijken en downloaden via Google Drive.

Wethouder Jeroen Postma