Gebruik logo en beeldmerk door derden

Het gebruik van het gemeentewapen en het gemeentelogo is voorbehouden aan de gemeente Nissewaard. U kunt de gemeente vragen of u het gemeentelogo of wapen mag gebruiken.

Het gemeentelogo is een exclusief onderscheidingsteken van de gemeente Nissewaard. Het is beschermd en mag alleen worden gebruikt in uitingen van gemeente Nissewaard. De gemeente heeft het auteurs- en merkrecht. Daarom is het gebruik van het logo door particulieren, verenigingen, bedrijven of instanties zonder toestemming niet toegestaan. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Een verzoek voor het gebruik van het logo moet worden ingediend bij het team Communicatie van gemeente Nissewaard. Dit kan via telefoonnummer 14 0181, per e-mail communicatie@nissewaard.nl, per brief of social media. Zie ook Contact.

  • Uit het verzoek moet duidelijk blijken op welke wijze het logo gebruikt gaat worden.

  • De indiener stuurt een foto van het eindproduct waarop het logo is afgebeeld naar communicatie@nissewaard.nl.

  • Bij toestemming wordt het logo eenmalig verstrekt. Het mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor toestemming is gegeven. Het logo is en blijft eigendom van de gemeente.

  • Omdat de gemeente een overheidsinstelling is, mag het logo op geen enkele wijze gebruikt worden voor reclame- of commerciële uitingen.

  • Het is niet toegestaan de oude logo's, wapens (of een gedeelte ervan) van de voormalige gemeenten Spijkenisse  en Bernisse (of hun voorgangers) in welke vorm dan ook te gebruiken. Bij het opgaan van de voormalige gemeenten in de nieuwe gemeente Nissewaard, zijn deze komen te vervallen.

Het gemeentewapen van Nissewaard is aan de gemeente verleend bij Koninklijk besluit en wordt gebruikt voor officiële gelegenheden en op officiële documenten voorbehouden aan het college van burgemeester en wethouders.

Alleen bij hoge uitzondering wordt aan derden toestemming verleend om het gemeentewapen of -logo te mogen gebruiken. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, met een omschrijving van het doel en de wijze waarop men het gemeentelijke beeldmerk wil gebruiken.

Het verzoek dient u in bij het team Communicatie.

voorbeeld gemeentevlag met wapen

Gebruik gemeentevlag (met wapen)

De gemeentevlag met wapen kan zonder toestemming van de gemeente Nissewaard worden gebruikt:

  • bij gelegenheden met een officieel of ceremonieel karakter;

  • op locaties met een toeristisch of historisch karakter.

  • als eerbetoon na het overlijden van gemeentebestuursleden.

Waar te koop?

De gemeentevlag met wapen is te koop bij:

Gebruik gemeentevlag (met logo)

Het gebruik van de gemeentevlag met het logo is voorbehouden aan de gemeente Nissewaard. Deze vlag wordt gebruikt bij evenementen waarbij de gemeente sponsor of organisator is. In uitzonderlijke situaties kan deze vlag geleend worden van de gemeente. Neem hiervoor contact op met het team Communicatie.

Als u het gemeentewapen, gemeentelogo of de gemeentevlag met logo gebruikt zonder (schriftelijke) toestemming van de gemeente, dan moet u deze direct verwijderen. U wekt namelijk ten onrechte de indruk dat er een relatie bestaat tussen u of uw uiting en de gemeente.