Gebruik logo en beeldmerk door derden

Het gemeentelogo is een exclusief onderscheidingsteken van de gemeente Nissewaard. Het is beschermd en mag alleen worden gebruikt in uitingen van gemeente Nissewaard. De gemeente heeft het auteurs- en merkrecht. Daarom is het gebruik van het logo door particulieren, verenigingen, bedrijven of instanties zonder toestemming niet toegestaan. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Een verzoek voor het gebruik van het logo moet worden ingediend bij de afdeling Communicatie & Representatie van gemeente Nissewaard. Dit kan telefonisch via 14 0181, per e-mail communicatie@nissewaard.nl, per brief of social media. Zie ook Contact.

  • Uit het verzoek moet duidelijk blijken op welke wijze het logo gebruikt gaat worden.

  • De indiener stuurt een foto van het eindproduct waarop het logo is afgebeeld naar communicatie@nissewaard.nl.

  • Bij toestemming wordt het logo eenmalig verstrekt. Het mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor toestemming is gegeven. Het logo is en blijft eigendom van de gemeente.

  • Omdat de gemeente een overheidsinstelling is, mag het logo op geen enkele wijze gebruikt worden voor reclame- of commerciële uitingen.

  • Het is niet toegestaan de oude logo’s, wapens (of een gedeelte ervan) van de voormalige gemeenten Spijkenisse  en Bernisse (of hun voorgangers) in welke vorm dan ook te gebruiken. Bij het opgaan van de voormalige gemeenten in de nieuwe gemeente Nissewaard, zijn deze komen te vervallen.