Toegankelijkheid

Het is belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen. Gemeente Nissewaard wil dat iedereen haar online informatie begrijpt en kan gebruiken.

Deze verklaring is opgesteld op 4 oktober 2021 en geldt voor de website: www.nissewaard.nl (nissewaard.nl) en de online formulieren.

Toegankelijkheidsverklaring

De website voldoet niet aan de gestelde eisen. Ons doel is dat onze digitale informatie en dienstverlening toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. Ook als ze een beperking of bepaalde voorkeuren hebben.

In april 2021 hebben wij een vooronderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van deze website. Dit hebben wij gedaan om te onderzoeken wat wij kunnen verbeteren om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

In onze uitgebreide toegankelijkheidsverklaring kunt u precies zien hoe toegankelijk deze website is. Daar staat ook welke maatregelen wij nemen om aan onze plicht te voldoen.

De verklaring is opgenomen in het Register van toegankelijkheids­verklaringen op www.toegankelijkheidsverklaring.nl.

Lees hieronder het voorverkennende toegankelijkheidsonderzoek WCAG 2.1, uitgevoerd door GX op 2 april 2021.

We lichten een aantal onderdelen van de website toe die niet aan de toegankelijkheidseisen voldoen:

Formulieren

Wij maken gebruik van vier online formulieren:

  • Triple Forms van Kodision

  • InterActive Forms van GX

  • Sollicitatieformulier van Connexys

  • Dimpact formulieren

Geen van de genoemde formulieren voldoet volledig aan de toegankelijkheidseisen. We gaan op termijn stoppen met het gebruik van de formulieren van Kodision. Daarom passen we deze formulieren niet aan, aan de toegankelijkheidseisen.

PDF-bestanden

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan PDF-bestanden. Niet alle PDF-documenten op deze website voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.

We bieden wel de mogelijkheid om PDF-documenten op verzoek toegankelijk te maken. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de webredactie.

Kaarten

Ook onze kaartfunctie is deels toegankelijk, kaarten vormen echter een uitzondering op de gestelde eisen.

Andere websites

Gemeente Nissewaard beheert ook andere websites. Deze websites voldoen niet aan de toegankelijkheidseisen. We hebben nog geen toegankelijkheidsverklaringen voor deze websites. Eind augustus publiceert gemeente Nissewaard een overzicht van deze websites. Gemeente Nissewaard kiest er voor om eerst nissewaard.nl toegankelijk te maken en daarna met de andere website aan de slag te gaan.

Probleem met toegankelijkheid op deze website?

Heeft u een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Of heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van deze website? Neem dan contact op met de webredactie. Hoe? Stuur een e-mail naar redactie@nissewaard.nl of bel naar telefoonnummer: 14 0181