Verloren of gevonden

Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? Dan kunt u dit melden op verlorenofgevonden.nl. Op deze website kunt u ook kijken of iemand uw voorwerp heeft gevonden. Een gevonden of verloren paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument moet u afgeven of melden bij de gemeente.

Paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of bankpas

Bent u uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument verloren? Meld dit bij de gemeente. Bent u uw bankpas kwijt? Meld dit bij uw bank.

Een gevonden paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een verblijfsdocument kunt u afgeven bij de gemeente. Een gevonden bankpas, creditcard of vervoersbewijs moet u afgeven bij de gemeente of zelf opsturen naar de betreffende bank of het vervoersbedrijf.

Fiets of sleutel

Fietsen die onbeheerd zijn achtergelaten, worden door de gemeente verwijderd en in een fietsdepot geplaatst. Als uw fiets verwijderd is, dan kunt u op afspraak bij het fietsdepot terecht om deze op te halen. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 14 0181. Neem een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, verblijfsdocument) mee en uw fietssleutel. Als uw fiets gestolen is, doet u aangifte bij de politie.

Een gevonden sleutel kunt u afgeven bij de gemeente.

Bewaartermijn

Heeft u in Nissewaard een voorwerp gevonden? Dan kunt u dit bij de gemeente afgeven of thuis bewaren nadat u het voorwerp heeft gemeld.

  • Gevonden voorwerpen met een waarde tot € 450,- bewaart de gemeente 3 maanden.
  • Bewaart u het gevonden voorwerp zelf, dan is de bewaartermijn 1 jaar. In dat geval moet u er voor zorgen dat het voorwerp in dezelfde staat blijft als waarin u het heeft gevonden.
  • Gevonden voorwerpen met een waarde van meer dan € 450,- hebben een bewaartermijn van 1 jaar. Deze termijn geldt voor de gemeente en voor degene die het voorwerp zelf bewaart.

Meldt de eigenaar van een gevonden voorwerp zich niet? Dan kunt u na de bewaartermijn eigenaar worden van het voorwerp.