Bijenhotels, wadi’s en groene bermen

Wat is een wadi? Waarom zijn bijenhotels zo belangrijk? En waarom maaien we ruw gras max. twee keer per jaar? Lees op deze pagina hoe gemeente Nissewaard de natuur een handje helpt.

In Nissewaard zijn steeds meer bijenhotels te vinden, heeft u ze al gespot? En daarmee helpen we de kleine helden van de natuur: bijen! Wist u dat bijenhotels een belangrijke rol spelen voor het welzijn van bijen en het stimuleren van de biodiversiteit? Bijenhotels bieden namelijk een comfortabele plek voor bijen om hun nesten te bouwen. Ook kunnen ze hier hun kinderen groot brengen.

Deze hotels bestaan uit een reeks buisjes en holle stengels, speciaal ontworpen om bijen een veilige en geschikte omgeving te bieden. De bijen vullen deze holtes met stuifmeel en nectar als voedsel voor hun larven, waarna ze de nesten verzegelen. Als de tijd rijp is, vliegen de nieuwe generaties bijen uit en dragen ze bij aan de bestuiving van bloemen en planten.

Met bijenhotels beschermen we deze belangrijke bestuivers en dragen we bij aan de bloeiende natuur in Nissewaard. Ontdek de bijenhotels in Nissewaard en bewonder het wonderlijke werk van deze insecten. Of maak zelf een bijenhotel voor in uw tuin of balkon. Vergeet daarbij niet dat het restaurant net zo belangrijk is, dus dat het hotel op een zonnige, bloemrijke plek komt te staan.

In Nissewaard komt u op meerdere plekken ruw gras tegen. Ruw gras is een begroeiing van lang gras met veel verschillende kruiden en bloemen. Dit gras is vooral te vinden in het buitengebied, langs dijken en bij waterpartijen, waar het een prachtig schouwspel vormt. Ook vormt het een natuurvriendelijk leefgebied voor veel soorten planten en dieren; insecten, vogels, kleine zoogdieren en het bodemleven voelen zich hier thuis, vinden er voedselbronnen, schuilplaatsen en een plek om te overwinteren.

Om de biodiversiteit te stimuleren, beperken we het maaien van ruw gras tot slechts twee keer per jaar. Na enkele dagen wordt het maaisel verwijderd, waardoor er minder voedingsstoffen en stikstof in de bodem terechtkomen. Hierdoor krijgen bloemen en kruiden meer kans om te groeien en ontstaat er meer afwisseling.

In de maand mei laten we het ruw gras met rust, uit respect voor de bescherming van nesten en het behoud van planten, bloemen en dieren. Deze periode van rust biedt een veilige haven voor broedende vogels en kwetsbare planten.

Op steeds meer plekken in Nissewaard staat de openbare ruimte in bloei. Deze bloemrijke graslanden, gevuld met een mix van grassen en meerjarige bloemen, zijn niet alleen een lust voor het oog, maar verbeteren ook de biodiversiteit.

Om de bloemen te behouden, wordt bloemrijk grasland twee keer per jaar gemaaid. Het vrolijke maaisel wordt daarna afgevoerd, waardoor er minder voedingsstoffen en stikstof achterblijven in de grond. Dit creëert de perfecte voedingsbodem voor een weelde van planten, bloemen en dieren!

Met deze bloemrijke maatregelen geven we de natuur alle ruimte om te bloeien. Een levendig spel van kleurrijke bloemen trekt vlinders, bijen en andere zoemende vrienden aan. Het is een paradijs voor insecten die zich te goed doen aan de nectarrijke bloemen en een thuis voor kleine dieren die zich schuilhouden tussen de grassen.

Bent u al eens een wadi tegengekomen in Nissewaard? Of zou u deze misschien niet zomaar herkennen? Een wadi is een speciaal aangelegde waterafvoervoorziening die er niet alleen mooi uitziet, maar ook een belangrijke rol speelt in het creëren van een groener en duurzamer Nissewaard.

Deze slimme constructies werken als reserve opslag voor regenwater en zorgen ervoor dat overtollig water op een gecontroleerde manier wordt afgevoerd. Maar dat is niet alles! Wadi's dienen ook als leefgebieden voor diverse planten en dieren.

Wadi's zijn beplant met een variatie aan waterplanten, zoals riet en moerasbloemen. Deze planten helpen bij het zuiveren van het regenwater en bevorderen de biodiversiteit. Daarnaast vangen de wadi's ook afvalstoffen uit het regenwater op, waardoor het milieu wordt beschermd.

Maar de voordelen van wadi's gaan verder dan alleen het ecologische aspect. Ze dragen ook bij aan het verminderen van wateroverlast en het voorkomen van overstromingen. Door regenwater op te vangen en geleidelijk af te voeren, wordt de druk op het rioleringssysteem verminderd en worden overstroomde straten en kelders voorkomen.