Duurzaamheidslening voor maatschappelijke organisaties en kleinbedrijf

Uw gebouw energiezuinig maken is goed voor het milieu en uw portemonnee. Energiebesparende maatregelen kosten wel geld. De gemeente kan u daarbij financieel ondersteunen met een lening tegen gunstige voorwaarden. Als maatschappelijke organisatie of ondernemer kunt u een lening van maximaal € 100.000,- aanvragen. De duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties en kleinbedrijf is een zakelijke lening voor energiebesparende maatregelen. U kunt de lening gebruiken voor;

 • Isoleren;
 • Duurzaam verwarmen en koelen;
 • Duurzaam ventileren;
 • Duurzaam verlichten;
 • Opwek van duurzame energie;
 • Laadpaal voor elektrische voertuigen op eigen terrein;
 • Advies- en begeleidingskosten.

De duurzaamheidslening kan worden verstrekt aan;

 • Maatschappelijke organisaties in Nissewaard die actief zijn in de sector cultuur, sport, onderwijs, zorg of welzijn, religieuze instellingen of eigenaren van een ander soort gebouw met een publieksfunctie. Voorwaarde is dat de organisatie niet meer dan drie gebouwen in eigendom heeft.
 • Bedrijven in Nissewaard waarbij niet meer dan 49 personen werkzaam zijn en de jaaromzet niet hoger is dan €10.000.000,-.

De duurzaamheidslening wordt niet verstrekt aan;

 • Een gebouw dat uitsluitend een woonfunctie heeft;
 • Verenigingen van Eigenaren (VvE’s);
 • Woningcorporaties.

U kunt een lening aanvragen voor:

Verlichting
 • Nieuwe LED-armaturen of LED in bestaande armaturen (retro fit);
 • Inregelen van verlichting, bestaande uit verlichtingszones, daglicht afhankelijke regeling, aanwezigheidsdetectie en tijdschakeling;
 • Ruimte voorzien van daglichtvoorziening, zodat minder kunstverlichting gebruikt kan worden.
Isolatie
 • Dakisolatie;
 • Gevelisolatie;
 • Spouwmuurisolatie;
 • Isolerende deuren;
 • Isolerende gevelpanelen;
 • Vloerisolatie en bodemisolatie;
 • Hoogrendementsbeglazing;
 • Witte dakbedekking;
 • Groen dak van natuurlijke beplanting;
 • Groene gevel met natuurlijke beplanting;
 • Buitenzonwering.
Verwarmen en koelen
 • Vervanging oude gasketel door een HR-ketel, als de oude gasketel geen HR-ketel is;
 • Waterzijdig inregelen cv-installatie;
 • Vervanging heaters door infrarood stralingspanelen, alleen voor binnenruimten;
 • Volledig elektrische of hybride warmtepomp als hoofdverwarming;
 • Overstap op lage temperatuur verwarming;
 • Doorstroomverwarmer voor tapwater, alleen in combinatie met volledig elektrische warmtebron;
 • Aansluiting op warmtenet;
 • Gebruik van nachtkoeling via ventilatiesysteem.
Ventilatie
 • Vervangen bestaande mechanische ventilatiesysteem door nieuw energiezuinige variant;
 • Vraaggestuurd ventileren op basis van CO2 en/of vocht;
 • Nieuw of aanpassing van het huidige ventilatiesysteem;
 • Ventileren met warmteterugwinning uit afvoer ventilatielucht.
Alle gebouw gebonden duurzame opwek van energie, bestaande uit:
 • Zonnepanelen, inclusief thuisbatterij met opgave van merk en type;
 • Zonneboilersysteem, alleen bij veel tapwater behoefte;
 • Warmtepompboiler systeem, alleen bij veel tapwater behoefte.
Het aanbrengen van een laadpunt op eigen terrein voor het opladen van een elektrische auto, bestaande uit:
 • Installatie van een laadpunt;
 • Bijkomende installatietechnische aanpassingen aan de stroomvoorziening;
 • Bijkomende benodigde brandveiligheidsvoorzieningen.
Begeleiding- en onderzoekskosten, bestaande uit:
 • Het opstellen van de haalbaarheidsanalyse;
 • Het opstellen van een duurzaam meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP);
 • NEN 2767 conditiemeting;
 • Energieadvies (EPA).

De precieze technische voorwaarden van de maatregelen staan in de regeling Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties en kleinbedrijf Nissewaard (overheid.nl).

U kunt minimaal € 5.000,- en maximaal € 100.000,- lenen;

De hoogte vande lening is gelijk aan het investeringsbedrag;

U betaalt geen afsluitkosten;

U kunt kiezen voor een looptijd van 10 of 15 jaar;

U lost maandelijks een vast bedrag af en kunt tussentijds boetevrij extra aflossen;

Het rentepercentage is voor dit jaar vastgesteld op 2,0% voor de hele looptijd van de lening.

Alle voorwaarden voor het aanvragen van een lening staan in de regeling Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties en kleinbedrijf Nissewaard (overheid.nl).

De gemeente werkt samen met SVn. In de eerste stap vraagt u een voortoets bij ons aan. Hier geeft u aan welke maatregelen u wil nemen en wat de kosten daarvan zijn. De gemeente kijkt of u aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt binnen twee weken per e-mail reactie op uw voortoets.

Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u per e-mail een besluit (beschikking) van de gemeente. Met de beschikking vraagt u binnen acht weken een lening aan bij SVn.

Nadat u de aanvraag heeft gedaan, doet SVn een krediettoets om te bepalen of de lening bij uw organisatie past. Zo ja, dan brengt SVn een offerte aan u uit. De lening sluit u vervolgens af bij SVn.

Verordening Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties en kleinbedrijf Nissewaard

Past deze lening niet bij uw situatie? De gemeente heeft andere regelingen die u kunt aanvragen om uw gebouw energiezuiniger te maken. Bekijk de volgende regelingen;