Geveltuin

 • Let op: Vanwege sluiting van deze aanvraagronde is nu niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Houd deze pagina in de gaten voor wanneer het weer mogelijk is.

Heeft u een woning zonder voortuin, maar wilt u wel meer groen in de straat? Denk dan eens aan een geveltuin. Met een paar extra planten en bloemen, kunt u uw buurt nóg gezelliger maken. Op deze pagina kunt u een aanvraag voor een geveltuin indienen.

Een geveltuin is een smal stuk groen direct tegen de muur van een gebouw aan. Dit ‘mini-tuintje’ is maximaal 45 centimeter breed (dat is anderhalve stoeptegel) en er kunnen planten en bloemen in gezet worden. Een geveltuin zit dus direct tegen een gevel aan. Hieronder ziet u een voorbeeld van een geveltuin.

Geveltuin met bloemen

Een geveltuin is een makkelijke manier om Nissewaard groener te maken. Een groene omgeving is niet alleen mooi en gezellig, maar heeft nog veel meer voordelen. Zo houden we onze gemeente in de hete zomers koeler en kunnen we veel regenval ook beter aan. En dan helpen we ook nog de kleine dieren in onze gemeente.

Elke inwoner in Nissewaard kan een aanvraag indienen voor een geveltuin. Als dit aan de voorwaarden voldoet en in de bodem past, legt de gemeente de geveltuin binnen 2 maanden aan. De procedure is als volgt:

 • Geveltuin aanvragen

Meer informatie hierover onder het kopje "Geveltuin aanvragen".

 • Alle aanvragen worden gecontroleerd

Op 25 juni sluit het formulier en worden alle aanvragen gecontroleerd. Om een aanvraag in behandeling te nemen, moet deze aan alle voorwaarden voldoen. De bodem moet geschikt zijn (er moeten bijvoorbeeld geen leidingen in de weg liggen). Er kan maar een beperkt aantal geveltuinen worden aangelegd. De aanvragen die het eerst binnen zijn, worden ook als eerste behandeld.

 • U hoort of uw aanvraag is goedgekeurd

Na de controle krijgt u uiterlijk 12 augustus te horen of uw aanvraag is goedgekeurd. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, neemt de gemeente contact met u op. We maken dan officiële afspraken over de geveltuin en leggen die ook vast. Dit gebeurt met een brief en een contract dat wij u per post sturen. Houd uw brievenbus dus in de gaten.

 • Geveltuin wordt aangelegd

Vervolgens wordt de geveltuin aangelegd. Dit gebeurt binnen een maand na bevestiging. Dit doet de gemeente. U hoeft niet thuis te zijn als de tuin wordt aangelegd. De tegels worden weggehaald en er wordt aarde geplaatst waar planten in kunnen groeien.

 • U kunt aan de slag

U mag (binnen de voorwaarden) planten en bloemen in de geveltuin plaatsen en het zelf onderhouden alsof het uw eigen kleine tuin is. De gemeente controleert of de geveltuin goed wordt onderhouden en heeft het recht om de geveltuin te verwijderen als deze niet aan de voorwaarden voldoet.

Een geveltuin voldoet aan de volgende eisen:

 • De geveltuin ligt direct tegen een gevel, muur of afscheiding en is maximaal 45 cm breed (anderhalve stoeptegel).
 • Er blijft altijd minimaal 1,20 m over van de stoep, zodat er genoeg ruimte is voor voetgangers.
 • Er mogen geen bomen of boomvormende struiken geplant worden in de geveltuin.
 • Er mag geen hekje of muurtje als afscheiding worden geplaatst om het tuintje heen. De gemeente maakt een duidelijke afscheiding, daar mag u niets aan aanpassen.
 • De geveltuin veroorzaakt geen overlast aan voetgangers. Denk aan overlast in de vorm van overhangende takken (met doorns).
 • De geveltuin belemmert niet de zichtbaarheid van openbare verlichting of straatnaambordjes.
 • Als u verhuist, moet de geveltuin weggehaald worden door de gemeente, tenzij de volgende bewoner de verantwoordelijkheid overneemt. Spreek dus met de volgende bewoner van uw huis af of hij/zij de geveltuin (en de zorg ervoor) wil overnemen.

Vanwege sluiting van deze aanvraag ronde is nu niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Houd deze pagina in de gaten wanneer het wel weer mogelijk is.

Heeft u een aanvraag gedaan voor een geveltuin, maar ziet u daar toch vanaf? Of is er bij u een geveltuin aangelegd en wilt u deze niet langer hebben, dan kunt u uw geveltuin afmelden. De gemeente komt dan langs om de geveltuin te verwijderen.

Mail voor afmelding naar het klantcontactcentrum via gemeente@nissewaard.nl of bel 14 0181.

Wilt u een melding maken van overlast door een geveltuin? Neem dan contact op met: het klantcontactcentrum via gemeente@nissewaard.nl of 14 0181.

Veelgestelde vragen

Als u toestemming heeft van de eigenaar van het gebouw waaraan u de geveltuin wilt plaatsen, kunt u ook een aanvraag indienen. De eigenaar van de woning moet de gezamenlijke overeenkomst ook tekenen.

U bent als aanvrager verantwoordelijk voor het onderhoud van de geveltuin. De gemeente heeft het recht om de geveltuin weg te halen als u deze niet goed onderhoudt.

U kunt de geveltuin ook weer afmelden als het niet meer gewenst is om er een te hebben. In dat geval moet u op deze pagina uw afmelding indienen onder het kopje 'Geveltuin afmelden'. Natuurlijk is het ook geen probleem als u onderling kunt regelen dat iemand anders de geveltuin onderhoudt. Maar u blijft dan wel verantwoordelijk.

Voor klachten of meldingen van overlast, kunnen inwoners contact opnemen met het klantcontactcentrum via gemeente@nissewaard.nl of 14 0181. Vervolgens zal de gemeente overwegen welke maatregelen er nodig zijn.

Als de aannemer tijdens het aanleggen van de geveltuin schade veroorzaakt (aan bijvoorbeeld kabels of leidingen), dan is hij hiervoor verantwoordelijk. De gemeente zal de schade herstellen.

De aanvrager van de geveltuin is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de geveltuin. Hier valt dus ook eventuele vernieling en vervuiling door derden onder. Wel kunt u bij herhalend vandalisme altijd contact opnemen met het klantcontactcentrum via gemeente@nissewaard.nl of 14 0181.

De gemeente blijft het onderhoud van de verharding rondom de geveltuin uitvoeren. Uiteraard gebeurt dit zo zorgvuldig mogelijk. Ontstaat er per ongeluk toch schade aan de geveltuin, dan kan de gebruiker de gemeente niet aansprakelijk stellen.

De geveltuin moet aan de voorwaarden voldoen die op deze webpagina genoemd worden.

Staat uw vraag er niet bij?

Heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum via gemeente@nissewaard.nl of 14 0181.