Informatieavonden Windpark Brielse Maasdijk op 11 en 13 december

Gemeente Nissewaard houdt twee informatieavonden op 11 en 13 december over het verwachte ontwerp-weigeringsbesluit van het college om de vergunning voor vijf windturbines aan de Brielse Maasdijk niet te af te geven.

HVC Landwind wil vijf windturbines aan de Brielse Maasdijk bouwen. Drie aan de westzijde en twee aan de oostzijde van de Hartelbrug. In december 2022 heeft HVC Landwind daarvoor een vergunning aangevraagd bij de gemeente.

De gemeente heeft deze aanvraag inmiddels beoordeeld. In de raadsvergadering van 2 november heeft de gemeenteraad gezegd geen voorlopige verklaring van geen bedenkingen (vvgb) te geven voor vijf windturbines. Zonder die vvgb kan het college de vergunningsaanvraag van HVC Landwind niet goedkeuren.

Dat betekent dat het college een ontwerp-weigeringsbesluit neemt. Dat besluit ligt vanaf begin december zes weken ter inzage. Iedereen die dat wil, mag een reactie geven op dat besluit. Dat noemen we een zienswijze.

Informatieavonden over het voorlopige besluit

Gemeente Nissewaard wil inwoners graag meer informatie geven over het ontwerp-weigeringsbesluit en welke stappen er de komende periode worden genomen. Daarom nodigen wij hen uit voor twee informatieavonden op 11 en 13 december van 19:00 tot 21:00 uur in het stadhuis aan de Raadhuislaan 106 in Spijkenisse.

Programma

Vanaf 19:00 uur kunnen inwoners binnenlopen voor een kop of koffie of thee. Om 19:15 begint het programma met een korte presentatie voor iedereen over het plan van het college om de vergunning te weigeren. Ook wordt uitgelegd waarom en hoe je een zienswijze indient, wanneer het college definitief besluit, en wat er daarna gebeurt. Na de presentatie kunnen bezoekers tot 21:00 uur rondlopen en vragen stellen aan onder meer medewerkers van de gemeente, provincie Zuid-Holland, HVC Landwind en DCMR. Ook is er meer informatie te vinden over de toekomst van duurzame energie in Nissewaard.

Aanmelden

Inwoners die naar een van de informatieavonden willen komen, zijn van harte welkom. Omdat we rekening willen houden met het aantal bezoekers, vragen we inwoners om zich uiterlijk op 7 december aan te melden.

Vragen

Heeft u vragen over de informatieavond? Stuur dan een e-mail naar projectleider Annemarieke Loth, a.loth@nissewaard.nl of bel naar 14 0181.