Landschapstafel Voorne-Putten

De Landschapstafel Voorne-Putten stimuleert duurzame projecten op het gebied van ‘Versterken Agrarisch Ondernemerschap’, ‘Bevorderen groenbeleving en recreatie’ en ‘Biodiversiteit’. Ze beoordelen voorstellen en kunnen subsidie geven. De gemeente, recreatieschap, natuurorganisaties, maar ook particulieren die actief zijn op het gebied van landbouw, recreatie en natuur kunnen zo'n voorstel indienen. Nissewaard heeft onderstaande projecten gerealiseerd dankzij subsidie van de Landschapstafel.

Landschapstafel

Arboretum / Momentenbos

Het Momentenbos biedt inwoners de gelegenheid om een groene herinnering aan een bijzonder moment in hun leven te realiseren. Zo wordt ook de leefomgeving groener. Dit wordt erg gewaardeerd door inwoners. Zij willen graag een plek om een herdenkings- of herinneringsboom te planten. 

We hebben ervoor gekozen om een gebied van 82.000m2 te ontwikkelen tot Momentenbos. Hier komen 212 bomen, waarvan 37 basisbomen. Het wordt een gevarieerde verzameling van bomen uit Azie, Amerika en Europa. Zo komt de zomereik in Europa te staan en de Moeraseik die afkomstig is uit Amerika komt dan in het Amerikaans gedeelte van het Arboretum.

Uitgangspunt is zoveel mogelijk duurzame soorten aanplanten die op deze locatie kunnen groeien. Bomen (ook meerstammige) worden geplant in verschillende boomvakken. Ook worden solitaire bomen geplant in ruw gras. Er is op deze locatie een natuurvriendelijke oever waar biodiversiteit de ruimte krijgt.

Biodiversiteit Nissewaard

Nissewaard wil graag bijdragen aan de doelstellingen van de provincie. Naast het verhogen van biodiversiteit in de buitengebieden, wordt belang gehecht aan verbinden van stad en land. Er zijn binnen de stedelijke omgeving van Spijkenisse volop kansen om ruimte te bieden aan natuur en het vergroten van biodiversiteit. Zoals bloemrijke wegbermen, een natuurvriendelijke oever en vergroening van de stadsrand.

Natuurspeeltuin Beverbos

Op de hoek van de Stompaardsedijk en de Nieuwe Veerdam in Zuidland is langs de Bernisse de natuurspeeltuin Beverbos ontwikkeld. Dit is onderdeel van de plannen om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven. Met subsidie van de Landschapstafel heeft Nissewaard samen met het Recreatieschap Voorne-Putten, de ideeën ontwikkeld voor deze mooie speelplek. Doel van de natuurspeeltuin is om kinderen weer lekker buiten te laten spelen. Zij kunnen zelf ontdekken welke mogelijkheden deze speeltuin biedt om te varen, bouwen of gewoon eens lekker vies te worden. Samen met de betrokken partijen, het recreatieschap en Staatsbosbeheer, heeft de gemeente dit project met veel enthousiasme uitgewerkt.

De locatie is ingericht met natuurlijke materialen die gebruikt worden voor de klimattributen met modderpaden, een waterpomp, bosstroken, steigers en een vlot waar kinderen mee kunnen varen. Er zijn uitgezette paden, maar kinderen kunnen door het hele gebied lopen en spelen. Er zijn ook zitjes geplaatst. En het terrein is toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking en voor rolstoelgebruikers.