Landschapstafel Voorne-Putten

De Landschapstafel Voorne-Putten stimuleert duurzame projecten op het gebied van ‘Versterken Agrarisch Ondernemerschap’, ‘Bevorderen groenbeleving en recreatie’ en ‘Biodiversiteit’. Ze beoordelen voorstellen en kunnen subsidie geven. De gemeente, recreatieschap, natuurorganisaties, maar ook particulieren die actief zijn op het gebied van landbouw, recreatie en natuur kunnen zo'n voorstel indienen. Nissewaard heeft onderstaande projecten gerealiseerd dankzij subsidie van de Landschapstafel.

Landschapstafel

Arboretum / Momentenbos in de Uitwaayer

Het Momentenbos biedt inwoners de gelegenheid om een groene herinnering - in de vorm van een momentenboom- aan een bijzonder moment in hun leven te realiseren. Al 140 inwoners hebben een boom geplant. Er komen in totaal 212 bomen. Het arboretum wordt een gevarieerde verzameling van bomen uit Azie, Amerika en Europa. Uitgangspunt is zoveel mogelijk duurzame soorten aanplanten die op deze locatie kunnen groeien. Bomen worden geplant in verschillende boomvakken en er worden solitaire bomen geplant in ruw gras. Er is op deze locatie een natuurvriendelijke oever waar biodiversiteit de ruimte krijgt.

De volgende plantdag is in november 2021. Aanmelden voor een boom kan door een mail te sturen naar communicatie@nissewaard.nl.

Biodiversiteit Nissewaard

Nissewaard draagt bij aan de doelstellingen van de provincie. Naast het verhogen van biodiversiteit in de buitengebieden, wordt belang gehecht aan verbinden van stad en land. Er is binnen de stedelijke omgeving van Spijkenisse volop kans om ruimte te bieden aan natuur en het vergroten van biodiversiteit. We realiseren dan ook diverse natuurvriendelijke oevers en zorgen zo voor vergroening van de stadsrand.

Natuurspeeltuin Beverbos

Aan de Stompaardsedijk in Zuidland is natuurspeeltuin Beverbos gerealiseerd. Met subsidie van de Landschapstafel heeft Nissewaard samen met het Recreatieschap Voorne-Putten, ideeën ontwikkeld voor deze mooie speelplek. Kinderen kunnen zelf ontdekken welke mogelijkheden deze speeltuin biedt om te varen, bouwen of gewoon eens lekker vies te worden. Samen met de betrokken partijen, het recreatieschap en Staatsbosbeheer, heeft de gemeente dit project met veel enthousiasme uitgewerkt. De natuurspeeltuin is een onderdeel van de kwaliteitsimpuls in het Bernissegebied.

De locatie is ingericht met natuurlijke materialen die gebruikt worden voor de klimattributen met modderpaden, een waterpomp, bosstroken, steigers en een vlot waar kinderen mee kunnen varen. Er zijn uitgezette paden, maar kinderen kunnen door het hele gebied lopen en spelen. Er zijn ook zitjes geplaatst. En het terrein is toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking en voor rolstoelgebruikers.