Leidraad windenergie Voorne-Putten

In de Leidraad windenergie staan (onder andere) de uitgangspunten en randvoorwaarden die de gezamenlijke gemeenten op Voorne-Putten hanteren bij het beoordelen van plannen voor windenergie en voor de locaties voor windenergie die door de provincie Zuid-Holland op Voorne-Putten zijn aangewezen. Er zijn randvoorwaarden benoemd voor de ontwikkelaars van de windlocaties voor:

  • Procesparticipatie: inwoners en lokale partijen dienen actief betrokken te worden bij plannen.

  • FinanciĆ«le participatie: er dient een gebiedsfonds opgericht te worden voor de omgeving en inwoners moeten financieel mee kunnen profiteren van het windpark.

  • Leefkwaliteit: bij het ontwerp van een windpark wordt, met inachtneming van de minimaal te realiseren opgave en de aangewezen locatie, gestreefd naar beperking van de overlast voor omwonenden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Leidraad windenergie Voorne-Putten of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de strategisch adviseur Ruimtelijke Ordening via telefoonnummer: 140181.