Regionale Energiestrategie (RES)

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs die werden gemaakt in 2015. We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen. In 2030 met bijna de helft ten opzichte van 1990. Om deze CO2-uitstoot te verminderen gaan we gebruik maken van andere, duurzame manieren om elektriciteit op te wekken, zoals wind- en zonne-energie. Ook gaan we op zoek naar alternatieven voor aardgas om onze huizen en gebouwen te verwarmen.

Wat is de Regionale Energiestrategie?

Om te onderzoeken hoe we de omslag naar duurzame opwekking van elektriciteit kunnen maken, is Nederland verdeeld in 30 energieregio’s. Deze energieregio’s onderzoeken waar en hoe duurzame elektriciteit op het land opgewekt kan worden. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? Ook wordt onderzocht hoe we onderling kunnen samenwerken in de regionale warmtevoorziening. Iedere regio beschrijft in een Regionale Energiestrategie (RES) zijn eigen keuzes. Bekijk onderstaande video waarin precies wordt uitgelegd wat de RES in inhoudt.

Energieregio Rotterdam - Den Haag

De gemeente Nissewaard maakt deel uit van de energieregio Rotterdam - Den Haag, samen met:

  • de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, ‘s-Gravenhage, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne en Zoetermeer
  • de waterschappen: Delfland, Schieland en Krimpenerwaard, Rijnland en Hollandse Delta
  • de provincie Zuid-Holland

Energieverkenning Voorne-Putten

Gezamenlijk hebben de vier gemeenten via een energieverkenning laten onderzoeken hoe duurzame opwekking van energie een plek in het landschap van Voorne-Putten kan krijgen. Op zo’n manier dat Voorne-Putten een eiland van rust en ontspanning blijft, waar het prettig is om te wonen en te recreëren. Het eiland Voorne-Putten heeft een uniek en veelzijdig landschap, waar we heel zorgvuldig mee omgaan. Deze energieverkenning geeft een beeld hoe dit, vanuit het landschap gezien, zou kunnen. De gemeenten hebben nog geen standpunt ingenomen over de adviezen uit de energieverkenning. U kunt de energieverkenning hieronder downloaden.

Proces en planning

Iedere energieregio moet voor 1 oktober 2020 een concept-RES indienen bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES). Het NP RES en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaan de RES’sen van de 30 energieregio’s bij elkaar optellen om te kijken of we op koers liggen om de landelijke doelstelling voor het opwekken van duurzame energie te halen. De energieregio’s krijgen vervolgens tot 1 juni 2021 de tijd om hun RES definitief te maken. Vervolgens wordt de RES iedere twee jaar geactualiseerd. 

Inwoners en belanghebbenden

De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne zijn op woensdag 20 mei gezamenlijk een participatietraject gestart over de duurzame opwekking van elektriciteit op Voorne-Putten. De vier gemeenten willen van o.a. inwoners op het eiland weten waar zij vinden dat elektriciteit duurzaam opgewekt kan worden met behulp van zon en wind. De informatie die de gemeenten ophalen, wordt meegenomen in het plan dat de regio Rotterdam-Den Haag op dit moment aan het maken is voor de energietransitie, de Regionale Energiestrategie (RES). Daarom vragen we in een peiling naar uw mening over het opwekken van duurzame elektriciteit op ons eiland met zonnepanelen en windmolens. Welke keuzes zou u daarbij maken? Uw inbreng helpt ons bij het maken van onze plannen.

Digitale inwonersavonden

U kunt zich aanmelden om een van de digitale inwonersavonden over het opwekken van duurzame elektriciteit op Voorne-Putten bij te wonen. Deze vinden plaats op 28 mei en 4 en 9 juni tussen 20.00 en 22.00 uur via het online platform Zoom.

U kunt zich hieronder nog aanmelden voor de digitale inwonersavond op 9 juni.

Energieperspectief 2050

In 2019 heeft de energieregio Rotterdam-Den Haag het Energieperspectief 2050 (pdf) opgesteld. Het Energieperspectief 2050 geeft een gezamenlijk toekomstbeeld van de regio waarin we in 2050 willen wonen en werken. Het geeft inzicht in hoe er voor iedereen naar een betrouwbare, schone en veilige energievoorziening kan worden toegewerkt, maar ook hoe deze energievoorziening kan worden ingepast in ons landschap. Denk bijvoorbeeld aan zonnevelden en windmolens. Hierbij houden we rekening met de natuurlijke waarden van ons landschap. Overheden, private en semipublieke partijen hebben ruim een jaar samengewerkt aan de totstandkoming. 

Veelgestelde vragen over de RES

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden over de RES.

632 kB
Veelgestelde vragen RES