Erkenning en ouderlijk gezag

Vanaf 1 januari 2023 krijgt u automatisch gezag na erkenning. Tot 31 december 2022 was het ouderlijk gezag dus nog niet automatisch geregeld. Dit kunt u alsnog online aanvragen via rechtspraak.nl.

De erkenning regelt u bij de gemeente. Voor de erkenning van uw ongeboren of geboren kind moet u samen naar de gemeente komen. U moet voor de erkenning een afspraak maken. Als de partner al een eerder kind uit dezelfde relatie erkend heeft, kan hij of zij de erkenning doen zonder dat moeder hierbij aanwezig hoeft te zijn. Hiervoor is schriftelijk toestemming (een brief) van de moeder nodig en haar legitimatiebewijs. De moeder geeft een brief mee waarop haar naam staat, dat zij toestemming geeft voor erkenning van het kindje en aan wie zij toestemming geeft voor erkenning. Deze brief moet met een handtekening van moeder ondertekend zijn. De handtekening moet overeenkomen met het legitimatiebewijs van moeder.

Was de moeder van het kind meerderjarig toen zij vanuit het buitenland in Nederland kwam wonen? Neem dan telefonisch contact op..

Verwacht uw partner een kind en bent u niet met haar getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft de moeder als enige automatisch het ouderlijk gezag. De vader
moet eerst het kind erkennen daarna is er automatisch ouderlijk gezag, mits er
bij de erkenning gezamenlijk is verklaard dat het gezag na geboorte alleen bij
de moeder zal zijn. Heeft u een geregistreerd partnerschap (gesloten op of na 28 februari 2009) of bent u getrouwd, dan bent u automatisch de vader en heeft u het ouderlijk gezag.

Een duomoeder (of meemoeder) is de vrouwelijke partner van de biologische moeder van het kind. Verwacht uw partner een kind en bent u niet met haar getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? De moeder uit wie het kind geboren wordt heeft automatisch het ouderlijk gezag. De duomoeder kan het kind erkennen daarna is er automatisch gezamenlijk gezag, mits er bij de erkenning gezamenlijk is verklaard dat het gezag na geboorte alleen bij de biologische moeder zal zijn.

Voor de erkenning van uw kind maakt u een afspraak en komt u samen naar het stadhuis. U neemt mee:

 • Een geldig legitimatiebewijs van beide ouders (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsdocument)

Is uw kind al geboren?

 • Is het kind niet geboren in de gemeente Nissewaard, neem dan een recent afschrift van de geboorteakte mee. Is het kind geboren in het buitenland, neem dan eerst contact op met Burgerzaken via telefoonnummer 14 0181.

Hebben jullie al samen eerder een kind erkend? Dan kan de erkenning gedaan worden zonder dat de moeder uit wie het kind geboren is hierbij aanwezig is. U moet meenemen:

 • Een brief van de moeder waarop haar naam staat, dat zij toestemming geeft voor erkenning van het kindje en aan wie zij toestemming geeft voor erkenning. Deze brief moet met een handtekening van moeder ondertekend zijn. De handtekening moet overeenkomen met het legitimatiebewijs van moeder.
 • Het legitimatiebewijs van de moeder
 • Eigen legitimatiebewijs

Bij de erkenning kunt u ook naamskeuze doen. U kunt voor uw 1e kind kiezen wiens achternaam het krijgt. Alle kinderen die uit deze relatie worden geboren, krijgen deze gekozen achternaam. Als u tegelijk met de erkenning naamskeuze wilt doen, moet de moeder aanwezig zijn bij de erkenning. Vanaf 2024 kunt u ook kiezen voor een combinatie van de achternamen van de ouders: een dubbele achternaam. Er is vanaf 1 januari 2024 ook een overgangsregeling voor kinderen die op (of na) 1 januari 2016 zijn geboren.

Lees meer over Keuze achternaam kind (Rijksoverheid.nl)

Bent u niet getrouwd en heeft de moeder niet de Nederlandse nationaliteit maar de erkenner wel? Dan krijgt het kind onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse nationaliteit.

Kind krijgt niet de Nederlandse nationaliteit

Als uw kind niet de Nederlandse nationaliteit krijgt, dan geldt voor het kind de Vreemdelingenwet. Het kan zijn dat u een verblijfsvergunning voor uw kind moet aanvragen. U kunt voor uw kind geen Nederlands paspoort aanvragen. Een niet-Nederlands kind valt onder het naamrecht van zijn of haar eigen land. Dat kan afwijken van het Nederlandse naamrecht. Naamskeuze is vaak niet mogelijk.

U kunt ouderlijk gezag schriftelijk aanvragen of digitaal via Rechtspraak.nl. Voor een digitale aanvraag heeft u een DigiD inlogcode nodig. De (meerderjarige) moeder waaruit het kind wordt geboren, heeft automatisch ouderlijk gezag.

 • Bent u getrouwd? Heeft u een geregistreerd partnerschap gesloten op of na 28 februari 2009? Dan heeft u automatisch samen het ouderlijk gezag over de kinderen die binnen het huwelijk of partnerschap worden geboren. Dit geldt ook voor de kinderen die vóór het huwelijk of partnerschap zijn erkend.
 • Heeft u een geregistreerd partnerschap gesloten voor 28 februari 2009? Dan heeft u niet automatisch het gezag. Dit moet u dan aanvragen.
 • Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Wilt u samen het ouderlijk gezag over uw kind(eren)? Dan moet het kind eerst erkend worden. Door de erkenning van het kind bent u op dit moment nog niet de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Vanaf 1 januari 2023 krijgt u ook automatisch het gezamenlijk gezag na erkenning. Tot 31 december 2022 was het ouderlijk gezag dus nog niet automatisch geregeld. Dit kunt u alsnog online aanvragen op de website rechtspraak.nl.

  Lees meer over Ouderlijk gezag aanvragen (Rechtspraak.nl)

  Lees meer over Hoe krijg ik het ouderlijk gezag (Rijksoverheid.nl)