Erkenning en ouderlijk gezag

Verwacht u een kind en bent u niet met uw partner getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? De moeder uit wie het kind geboren wordt heeft automatisch ouderlijk gezag. Haar partner moet eerst het kind erkennen om ook het ouderlijk gezag te kunnen aanvragen.

De erkenning regelt u bij de gemeente. Voor de erkenning van uw ongeboren of geboren kind moet u samen naar de gemeente komen. U moet voor de erkenning een afspraak maken. Als de partner al een eerder kind uit dezelfde relatie erkend heeft, kan hij of zij de erkenning doen zonder dat moeder hierbij aanwezig hoeft te zijn. Hiervoor is schriftelijk toestemming van de moeder nodig en haar legitimatiebewijs. Was de moeder van het kind meerderjarig toen zij vanuit het buitenland in Nederland kwam wonen? Neem dan contact op met telefoonnummer 14 0181.

Erkennen door vader

Verwacht uw partner een kind en bent u niet met haar getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft de moeder als enige automatisch het ouderlijk gezag. De vader moet eerst het kind erkennen om ouderlijk gezag te kunnen aanvragen. Heeft u een geregistreerd partnerschap (gesloten op of na 28 februari 2009) of bent u getrouwd, dan bent u automatisch de vader en heeft u het ouderlijk gezag.

Erkennen door duomoeder

Een duomoeder (of meemoeder) is de vrouwelijke partner van de biologische moeder van het kind. Verwacht uw partner een kind en bent u niet met haar getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? De moeder uit wie het kind geboren wordt heeft automatisch het ouderlijk gezag. De duomoeder kan het kind erkennen en daarna samen met de moeder gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank.

Meenemen

Voor de erkenning van uw kind komt u samen naar de gemeente. U neemt mee:

 • Een geldig legitimatiebewijs van beide ouders (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsdocument)

Is uw kind al geboren?

 • Is het kind niet geboren in de gemeente Nissewaard, een recent afschrift van de geboorteakte. Is het kind geboren in het buitenland, moet u eerst contact opnemen met de Stadswinkel via 14 0181.

Hebben jullie al samen eerder een kind erkend? Dan kan de erkenning gedaan worden zonder dat de moeder uit wie het kind geboren is hierbij aanwezig is. U moet meenemen:

 • Het door de moeder ondertekende formulier erkenning toestemming
 • Het legitimatiebewijs van de moeder
 • Eigen legitimatiebewijs
228 kB
Toestemming erkenning
Gemeente Nissewaard

Naamskeuze achternaam kind

Bij de erkenning kunt u ook naamskeuze doen. U kunt voor uw 1e kind kiezen wiens achternaam het krijgt. Alle kinderen die uit deze relatie worden geboren, krijgen deze gekozen achternaam. Als u tegelijk met de erkenning naamskeuze wilt doen, moet de moeder aanwezig zijn bij de erkenning.

Lees meer over Keuze achternaam kind (Rijksoverheid.nl)

Erkenning en nationaliteit

Bent u niet getrouwd en heeft de moeder niet de Nederlandse nationaliteit maar de erkenner wel? Dan krijgt het kind onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse nationaliteit.

Kind krijgt niet de Nederlandse nationaliteit

Als uw kind niet de Nederlandse nationaliteit krijgt, dan geldt voor het kind de Vreemdelingenwet. Het moet dan altijd in het bezit zijn van een verblijfsvergunning. U kunt voor uw kind geen Nederlands paspoort aanvragen. Een niet-Nederlands kind valt onder het naamrecht van zijn of haar eigen land. Dat kan afwijken van het Nederlandse naamrecht. Naamskeuze is vaak niet mogelijk.

Ouderlijk gezag

U kunt ouderlijk gezag schriftelijk aanvragen of digitaal via Rechtspraak.nl. Voor een digitale aanvraag heeft u een DigiD inlogcode nodig. De (meerderjarige) moeder waaruit het kind wordt geboren, heeft automatisch ouderlijk gezag.

 • Bent u getrouwd? Heeft u een geregistreerd partnerschap gesloten op of na 28 februari 2009? Dan heeft u automatisch samen het ouderlijk gezag over de kinderen die binnen het huwelijk of partnerschap worden geboren. Dit geldt ook voor de kinderen die vóór het huwelijk of partnerschap zijn erkend.
 • Heeft u een geregistreerd partnerschap gesloten voor 28 februari 2009? Dan heeft u niet automatisch het gezag. Dit moet u dan aanvragen.
 • Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Wilt u samen het ouderlijk gezag over uw kind(eren)? Dan moet het kind eerst erkend worden. Door de erkenning van het kind bent u nog niet de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet u eerst ouderlijk gezag aanvragen bij de rechtbank.

  Lees meer over Ouderlijk gezag aanvragen (Rechtspraak.nl)

  Lees meer over Hoe krijg ik het ouderlijk gezag (Rijksoverheid.nl)