Geheimhouding persoonsgegevens

U vraagt geheimhouding aan als u niet wilt dat maatschappelijke instellingen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen opvragen. Er zijn geen voorwaarden aan geheimhouding verbonden. Uw aanvraag voor geheimhouding wordt altijd goedgekeurd. U vraagt de geheimhouding online aan.

Uw gegevens mogen altijd worden opgevraagd door instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV of pensioenfondsen.


Maatschappelijke instanties die gebruik kunnen maken van uw persoonsgegevens:

  • advocaten, als ze kunnen aantonen dat ze de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
  • organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen

Geheimhouding aanvragen

Wilt u niet dat uw persoonsgegevens aan maatschappelijke instellingen worden verstrekt? Dan kunt u de gemeente verzoeken om uw persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente verstrekt uw gegevens dan alleen nog aan overheidsinstellingen die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. Dat kunt u niet tegenhouden.

Geen gegevens naar particulieren

Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan:

  • particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een re√ľnie) Voor meer informatie zie Wet bescherming persoonsgegevens op Rijksoverheid.nl.

Geheimhouding van uw persoonsgegevens kunt u online aanvragen. De geheimhouding wordt na binnenkomst zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 5 werkdagen, geregistreerd. U krijgt een schriftelijke bevestiging van uw verzoek tot geheimhouding nadat deze is geregistreerd.


Geheimhouding verhuist met u mee

Als u verhuist naar een andere gemeente, wordt de geheimhouding automatisch doorgegeven aan uw nieuwe woonplaats. Als u vroeger in een andere gemeente heeft gewoond dan in de gemeente Nissewaard, moet u ook in de oude gemeente doorgeven dat u geheimhouding wenst over uw vroegere gegevens.

Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u die intrekken. U kunt dit online doen. U krijgt een schriftelijke bevestiging van uw verzoek tot intrekken van geheimhouding nadat deze is geregistreerd.

Ook als u geheimhouding heeft, is de gemeente verplicht uw gegevens aan andere overheidsinstanties door te geven zoals de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst. Heeft u geheimhouding en vraagt een 'verplichte derde' om uw gegevens? Dan krijgt u hiervan schriftelijk bericht. U kunt vervolgens een bezwaarschrift indienen bij het college. Hiervoor heeft u 4 weken de tijd. Tijdens de bezwaartermijn worden uw gegevens niet verstrekt.