Geslachtswijziging

Bent u in Nissewaard geboren? Zo ja, dan kunt u de gemeente vragen om uw geslacht aan te passen op uw geboorteakte (transgender). U kunt hierbij eventueel ook uw voornamen wijzigen. De registratie is gratis. U maakt hiervoor een afspraak bij Burgerzaken via telefoonnummer 14 0181.

Om uw geslacht op uw geboorteakte te laten wijzigen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U moet 16 jaar of ou­der zijn om de wij­zi­ging te kun­nen aan­vra­gen. U heeft hiervoor geen toestemming nodig van ouders/voogd.
 • U kunt de aan­vraag al­leen in Nissewaard doen als u in Nissewaard ge­bo­ren bent  (of gemeente Spijkenisse of Bernisse voor 1 januari 2015) . Bent u ge­bo­ren in een an­de­re ge­meen­te in Ne­der­land, dan moet u de wij­zi­ging bij die ge­meen­te aan­vra­gen.
 • Bent u in het bui­ten­land ge­bo­ren? Dan moet u het ver­zoek doen bij de ge­meen­te Den Haag. U moet een gel­di­ge ver­blijfs­ver­gun­ning heb­ben en mi­ni­maal een jaar in Ne­der­land wo­nen.

Wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte moet u persoonlijk aanvragen bij Burgerzaken. U maakt hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0181. U kunt de aanvraag alleen zelf doen. Het is niet mogelijk om hiervoor iemand te machtigen.

Voor het doorgeven van een geslachtswijziging hebt u nodig:

 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs
 • een ver­kla­ring van een aan­ge­we­zen des­kun­di­ge

   

  Aangewezen deskundigen

  Op dit moment zijn aangewezen:

  • het Ken­nis- en Zorg­cen­trum voor gen­der­dy­sfo­rie van het VU me­disch cen­trum (VUmc) in Am­ster­dam
  • het Genderteam van het Uni­ver­si­tair Me­disch Cen­trum Gro­nin­gen (UMCG) in Gro­nin­gen
  • het Genderteam van het Cu­ri­um en Leids Uni­ver­si­tair Me­disch Cen­trum (LUMC) in Lei­den

  De aanwijzing van andere deskundigen vindt plaats bij het CIBG. De door het CIBG aangewezen deskundigen worden geregistreerd in het BIG-register.

  Voornaam/voornamen wijzigen

  Bij de aangifte kunt u ook uw voorna(a)m(en) wijzigen in voorna(a)m(en) die bij uw nieuwe geslacht passen. Als u niet in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit dan wordt de mogelijkheid tot voornaamwijziging beoordeeld naar de regels van uw nationaal recht

   

  Kosten

  De wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte is gratis. U moet wel rekening houden met kosten voor een nieuw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs).

  De gemeente Nissewaard wijzigt uw geslacht op uw geboorteakte. U krijgt gratis een afschrift van uw aangepaste geboorteakte mee. Wij geven de wijziging door aan de gemeente waar u nu woont (in Nederland). Ook wordt uw geslacht aangepast in de Basisregistratie Personen (BRP). Vanaf dat moment kunt u een nieuw legitimatiebewijs aanvragen. De wijziging van uw geslacht moet ook gewijzigd worden op de persoonslijsten van uw relaties, zoals familieleden en partner.