Overlijden doorgeven

Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente. De aangifte doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de begrafenisondernemer het overlijden door. In Nederland moet een overledene binnen 6 werkdagen na het overlijden begraven of gecremeerd worden. Hiervoor moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een verlof afgeven.

Online aangifte kan alleen gedaan worden door een begrafenisondernemer. Hiervoor is e-Herkenning niveau 2 nodig.

Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden. Een familielid of kennis van de overledene kan dat ook doen.

Wilt u in persoon aangifte komen doen, dient u hiervoor een afspraak te maken bij Burgerzaken. U neemt tijdens de afspraak de volgende documenten mee:

  • Uw geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning)
  • Doktersverklaring van het overlijden (een zogenaamde A-verklaring)

Na het opmaken van de overlijdensakte wordt het overlijden geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) van de woongemeente. Door het verwerken van het overlijden in de BRP worden diverse (overheids)instanties cq. afnemers in kennis gesteld van het overlijden. Welke dit zijn, zijn per persoon verschillend. Overheidsinstanties zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank krijgen sowieso bericht, net als de pensioenfondsen. Banken en verzekeringen krijgen geen bericht vanuit de gemeente. Dit is aan de nabestaanden.

Zie voor meer informatie rijksoverheid.nl.

Als een inwoner van Nissewaard in het buitenland is overleden, moet dit worden doorgegeven aan de gemeente. U moet een overlijdensakte inleveren. Afhankelijk van het land van overlijden, kan de gemeente vragen om legalisatie of een apostillestempel. Is de overlijdensakte opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Duits, Engels, Spaans of Frans? Dan moet u de akte laten vertalen door een in Nederland be√ędigd tolk/vertaler. U kunt ook proberen een internationale akte te vragen.

Lees meer over Legalisatie buitenlandse documenten (Rijksoverheid.nl)

Is uw kind sil geboren dan moet u hiervan binnen 6 werkdagen aangifte doen bij de gemeente waar de bevalling plaatsvond. De moeder en de vader mogen aangifte doen. Maar ook het ziekenhuis of de uitvaartverzorger.

Overlijdensakte
Er wordt een 'akte van een levenloos geboren kind' opgemaakt. De akte wordt opgenomen in het overlijdensregister van de gemeente waar de geboorte plaatsvond.

Is het kind levend ter wereld gekomen, maar binnen 3 dagen overleden? Dan moeten de ouders aangifte doen. Er wordt dan zowel een akte van geboorte als een akte van overlijden opgemaakt.

U kunt ervoor kiezen om uw kind te registreren in de BRP. Zie hier voor meer informatie.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Rijksoverheid.nl.