Bijeenkomst bouwstenen Bernissegebied

Afgelopen 16 mei zijn tijdens een informatieve inloopavond over de aanplant in het Bernissegebied  ideeën en suggesties opgehaald. Het landschapsbureau van het Waterschap Hollandse Delta maakte hier bouwstenen van. Op 7 juni wil het waterschap met inwoners in gesprek over de optimale plek voor de bouwstenen. Samen met inwoners, de gemeente en Staatsbosbeheer, wil het waterschap een ontwikkelplan maken om de (natuur)beleving in het Bernissegebied weer terug te brengen. Voor nu en in de toekomst.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 7 juni tussen 19.00 en 21.00 uur in De Pannekoekenbakker, Stompaardsedijk 2 in Simonshaven/Zuidland.

Aanmelden kan telefonisch via 0900-200 50 05 of per mail aan Project-Bernisse@wshd.nl. Graag onder vermelding van ‘Bouwsessie Bernisse’.