Commissie MER vraagt MER-rapportage bij te werken voordat zij advies geeft over windpark Brielse Maasdijk

Gemeente Nissewaard en HVC gaan het overzicht met milieumaatregelen voor windpark Brielse Maasdijk bijwerken. Pas daarna valt een definitief besluit over de omgevingsvergunning. Daarmee volgt de gemeente het advies van de onafhankelijke commissie voor de milieu-effectrapportage (mer).

De Commissie geeft haar definitieve advies als de gemeente en initiatiefnemer HVC de milieumaatregelen in de MER voor Windpark Brielse Maasdijk bijwerken. De Commissie MER zegt niet dat informatie ontbreekt. Volgens de Commissie staat in het rapport nog niet duidelijk genoeg welke maatregelen voor geluid, slagschaduw, (externe) veiligheid, natuur en landschap daadwerkelijk genomen gaan worden. Die informatie is al wel in andere stukken te vinden (bijvoorbeeld in de ontwerp-beschikking).

Dit komt doordat na het opstellen van de MER-rapportage twee jaar geleden de tijd niet stil heeft gestaan. Zo heeft de gemeente in de tussentijd gekozen voor een veel strenger normenkader. Ook zijn er mede op initiatief van HVC nog extra maatregelen toegevoegd voor bijvoorbeeld vleermuizen en specifieke roofvogels. Ook zijn er afspraken in het omgevingsconvenant gemaakt met de omwonenden. Al deze informatie moet voor iedereen vindbaar en toegankelijk zijn. Daarom moet het MER-rapport worden aangevuld.

Planning

Gemeente Nissewaard en HVC gaan deze informatie nu ook toevoegen aan de MER-rapportage. Het aangevulde rapport wordt eind deze week (14 juni) opnieuw voorgelegd aan de Commissie MER. De verwachting is dat de commissie in juli een definitief advies uitbrengt. Dat betekent ook dat de raad niet volgens de planning op 2 juli, maar pas na het zomerreces kan beslissen over de omgevingsvergunning voor windpark Brielse Maasdijk.

Het college van B&W vindt het namelijk belangrijk dat de raad alle informatie heeft om een goed besluit te kunnen nemen. Daar hoort ook het definitieve advies van de Commissie MER bij.

Het college streeft ernaar om de behandeling van de omgevingsvergunning voor Windpark Brielse Maasdijk in de eerste commissie Leefomgeving (4 september) en raadsvergadering (18 september) na de zomervakantie te bespreken.