Extra hulp voor energiearmoede in gemeente Nissewaard

Nissewaarders die moeite hebben met het betalen van hun energierekening, krijgen binnenkort hulp vanuit de gemeente. De gemeente Nissewaard zet met het Uitvoeringsplan Energiearmoede in op energiecoaches, een regeling voor energiezuinig witgoed, buurtparticipatietrajecten en samenwerking met woningcorporaties.

Kabinet trekt 150 miljoen uit

Het gaat om huishoudens die hard worden getroffen door energiearmoede. Nissewaarders die te maken hebben met een laag inkomen, hoge energiekosten en/of een slecht geïsoleerde woning. Voor deze doelgroep is de stap naar het verduurzamen van een woning lastig of onbereikbaar. Het kabinet heeft 150 miljoen euro gereserveerd om deze huishoudens tegemoet te komen. De gemeentes zorgen vervolgens lokaal voor de uitvoering van dit project. Voor Nissewaard ligt de focus voor deze regeling op huishoudens die al eerder een energietoeslag ontvingen en mensen die het risico lopen om in de schulden terecht te komen door te hoge energiekosten.

Hulp uit verschillende hoeken

Nissewaard zet gratis energiecoaches in die bij inwoners op bezoek komen. Zij informeren hen over de mogelijkheden tot verduurzamen van hun huis, geven tips over het veranderen van hun gedrag en geven indien nodig energiebesparende producten mee. De doelgroep kan ook een tegemoetkoming ontvangen bij de aanschaf van energiezuinig witgoed. Daarnaast zet de gemeente in op buurtparticipatietrajecten om samen met bewoners wijken, flats en woningen energiezuiniger te maken. De samenwerking met woningcorporaties is een volgend agendapunt. Signalering en oplossing van energiearmoede zijn speerpunten in de samenwerking met corporaties.

Voor alle Nissewaarders is er energieadvies

Wethouder Duurzaamheid Chris Hottentot is er trots op dat de gemeente inzet op gratis energieadvies voor alle Nissewaarders: “De inwoners die buiten de regeling vallen, laat Nissewaard zeker niet in de kou staan. Ook de overige inwoners kunnen gebruikmaken van de support en kennis van de gemeente.” Energiecoach Rob geeft betaalbare en simpele tips waardoor inwoners al snel hun energiekosten zien teruglopen. Alle inwoners zijn welkom bij het Duurzaam Bouwloket voor gratis tips en hulp bij de aanvraag van offertes.

Werken aan een duurzaam Nissewaard

De ambitie is dat de gemeente Nissewaard in 2050 een energie neutrale en circulaire gemeente is. Maar ook bestand is tegen veranderingen van het klimaat. Dit doet de gemeente samen met inwoners, ondernemers en andere partners zoals het waterschap, woningcorporaties en de provincie. Samen maken we van onze gemeente een fijne plek om te wonen, werken en leven. Ook voor toekomstige generaties.