Gemeenteraad wil wel windmolens, maar geen vijf

De gemeenteraad geeft geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het verlenen van een vergunning voor vijf windturbines aan de Brielse Maasdijk. Dat blijkt uit de stemming tijdens de extra raadsvergadering afgelopen donderdag. Alleen GroenLinks en de VVD stemden voor.

Een overgrote raadsmeerderheid wil wel meewerken aan drie windmolens, maar niet aan de vijf die ontwikkelaar HVC aan de Brielse Maasdijk wil plaatsen. De tegenstemmers vinden de verwachte overlast van de twee windmolens ten westen van de Hartelbrug te groot. Twee windmolens die volgens hen ook nog eens te dicht bij woningen komen te staan volgens de mogelijke nieuwe afstandsnorm in het voorgestelde landelijk normenkader. Ook denkt een raadsmeerderheid dat de twee molens niet nodig zijn om aan de afspraken met de provincie te voldoen voor de opwekking van tenminste 18MW.

Ontwerp-weigeringsbesluit

Het besluit van de raad betekent dat het college een ontwerp-weigeringsbesluit moet voorbereiden. Naar verwachting wordt dit uiterlijk begin december vastgesteld. Zo snel mogelijk daarna worden het besluit en de vergunningsaanvraag, met alle bijbehorende stukken, zes weken lang ter inzage gelegd.

In die periode worden ook twee inloopavonden georganiseerd op 11 en 13 december van 19:00 tot 21:00 uur in het stadhuis. Omwonenden en andere belanghebbenden krijgen de kans om vragen te stellen over het besluit, de aanvraag, maar ook over de gevolgen bij een definitief besluit om de omgevingsvergunning niet te af te geven.

Gevolgen afwijzing

Een definitieve afwijzing betekent namelijk niet dat er geen of minder windmolens aan de Brielse Maasdijk komen. HVC of andere belanghebbenden kunnen namelijk nog tegen het besluit in beroep gaan bij de Raad van State. Mocht de Raad van State het besluit van gemeente Nissewaard vernietigen, dan moet de vergunning alsnog verleend worden.

Vaststaat dat gemeente Nissewaard met de Provincie afgesproken heeft om tenminste 18 MW windenergie te realiseren op de locatie Brielse Maasdijk. Als het Nissewaard niet zelf niet lukt om dat voor elkaar te krijgen, is het mogelijk dat de Provincie de regie weer terugpakt.

Planning

Na beoordeling van de zienswijzen, besluiten raad en college definitief over de verklaring van geen bedenkingen en de aangevraagde omgevingsvergunning voor windpark Brielse Maasdijk. Dit is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024.

Binnenkort volgt op deze website meer informatie over de informatieavonden. Direct omwonenden en andere belanghebbenden ontvangen ook een persoonlijke uitnodiging. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Windenergie Brielse Maasdijk? Schrijf u in voor de nieuwsbrief.