Gemeenteraadsfracties en nieuwe partijen geven signaal aan college over solidariteitsacties Oekraïne

Alle fracties in de gemeenteraad van Nissewaard en de drie nieuwe partijen die meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart, hebben het college van B&W vanwege de solidariteitsactie voor de Oekraïne schriftelijke vragen gesteld. Daarmee willen de politieke partijen een signaal afgeven aan het college. De vragen hebben nadrukkelijk geen politiek karakter, maar brengen de zorgen van de politieke partijen tot uitdrukking.

Zij aan zij

De politieke partijen in Nissewaard spreken zich uit zij aan zij te staan met de Oekraïense bevolking. In de democratie, dus ook in de gemeenteraad is het een goed gebruik om met elkaar het debat te voeren over uiteenlopende meningen. De ondertekenaars gunnen Oekraïne ook een vrije democratie en daarom spreken zij hun steun en medeleven uit.

Oproep voor opvang

De fracties en nieuw partijen zien met lede ogen de beelden aan van Oekraïense families die moeten vluchten voor hun leven. De UNHCR maakte afgelopen vrijdag bekend dat er naar verwachting tot vijf miljoen Oekraïners de oorlog in hun land zullen ontvluchten. In heel Nederland tonen gemeenten zich op een eigen manier solidair met Oekraïense vluchtelingen. Staatssecretaris Eric van der Burg heeft een oproep gedaan aan Nederlandse gemeenten om op zoek te gaan naar opvangplekken voor Oekraïners die hun land halsoverkop hebben moeten ontvluchten. Daarnaast heeft de staatssecretaris aangeven dat de maximale termijn van negentig dagen verblijf in Europa voor Oekraïners is verlengd.

Schriftelijke vragen

Vluchten staat gelijk aan een onzekere toekomst tegemoet gaan. De ondertekenaar van de schriftelijke vragen willen voorkomen dat Oekraïense kinderen, jongeren en ouderen noodgedwongen op straat moeten slapen, in het geval zij geen onderdak kunnen vinden bij familie of vrienden, in een hotel of een andere plek waar ze zelfstandig naartoe gaan.

Daarom stellen zij de volgende vragen aan het college over het voorbereiden van de eventuele opvang voor Oekraïense vluchtelingen:

1.    Is het college door de Rijksoverheid en/of het COA verzocht om voorbereidingen te treffen voor mogelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen? Zo ja, welke stappen neemt het college om opvang te faciliteren? Zo niet, wat is de houding van het college ten aanzien van dit verzoek?

2.    Welke locaties kunnen er eventueel aangewezen worden als noodopvang? En op welke manieren kan de gemeente het aantal noodopvangplekken opschalen als dat nodig blijkt te zijn?

3.    Welke voorbereidingen treft het college om niet verrast te worden door een vraag van het COA? Wat zijn, naast noodopvangplekken, meer voorbereidingen die de gemeente kan uitvoeren?

4.    Welke rol ziet het college voor Vluchtelingenwerk in Nissewaard met betrekking tot deze crisis in Oekraïne?

5.    Wat kan de gemeente betekenen voor situaties zoals bemiddelen (administrateur, bemiddelaar vraag en aanbod, coach, matcher, financieel, o.i.d.) als inwoners van Nissewaard onderdak aanbieden om Oekraïense vluchtelingen tijdelijk te huisvesten? Wat zijn daarbij de mogelijkheden en onmogelijkheden?

6.    Airbnb heeft bekend gemaakt dat zij onderdak willen bieden aan 100.000 Oekraïense vluchtelingen. Kan het college dit bericht bevestigen? En is het mogelijk om voor deze specifieke gevallen een uitzondering te maken op het maximum verhuurbare dagen per jaar?

Oorlog stoppen

Waar het kan willen de fracties en partijen deze ramp voor het Oekraïense volk een halt toe roepen en voorkomen dat zij hun thuisland moeten ontvluchten. Op alle niveaus willen ze doen wat ze kunnen om deze oorlog te stoppen, mondiaal, in EU-verband en als Nederland. Daarom stellen ze de volgende vraag aan het college:

7.    Welke concrete mogelijkheden ziet het college om ook vanuit de gemeente(n) hieraan bij te dragen?

Relaties Russisch bedrijfsleven

De fracties en nieuwe partijen realiseren zich dat de gemeente, het college, niet direct zicht heeft op mogelijke banden met het bedrijfsleven of de overheid in Rusland. Uit de media blijkt bijvoorbeeld dat een aantal gemeenten direct of indirect energie contracten hebben met Russische bedrijven. Daarom stellen zij ook de volgende, vooral inventariserende vraag:

8.    Welke banden en/of afhankelijkheden heeft de gemeente direct of indirect met de Russische overheid? Hoe kijkt het college hier nu tegen aan?

Ondertekenaars

De ondertekenaars zijn Sip van der Weg (LOB Nissewaard), Bernard Tebrugge (CU-SGP), Pieter Verhoog (CDA Nissewaard), Chris Hottentot (Nissewaard Lokaal), Boy Wildeboer (Lijst Wildeboer), Ellen Slachter (D66), Dorothe Kieboom (PvdA), Jeroen Postma (ONS), Angelique Twisker (VVD), Peter van der Velden (Belang van Nissewaard), Anita Verweij (PVV), Kim van de Kant (LieverLinks), Vera Bik (GroenLinks), Stephan van Uden (VOOR Nissewaard) en Vincent Korbee (Jong Nissewaard).