Herinrichting recreatiegebied De Uitwaayer

Bomen zijn goed voor de biodiversiteit, klimaat, recreatie en schone lucht. In 2020 heeft het Rijk samen met alle provincies in Nederland de bossenstrategie vastgesteld. Het doel is 10% meer en gezonder bos in 2030 (ofwel 37.000 hectare).

De provincie Zuid-Holland heeft een belangrijke rol in deze strategie. In 2020 bestond namelijk slechts 3% van het landschap in Zuid-Holland uit bos. Daarom zet de provincie Zuid-Holland in op uitbreiding en versterking bossen in onze drukbevolkte provincie.

De Uitwaayer is al een mooi natuur- en recreatiegebied. Met de nieuwe investeringen willen we het gebied nog mooier en toegankelijker maken voor onze inwoners en tegelijkertijd de biodiversiteit verhogen.
[Wethouder Martijn Hamerslag (bestuurder recreatieschap)]

Om invulling te geven aan de bossenstrategie, zet het recreatieschap Voorne-Putten in op herinrichting van natuur- en recreatiegebied De Uitwaayer. Het recreatieschap wil het gebied recreatief en ecologisch aantrekkelijker maken door de toevoeging van bos, verbeteren van het padenstelsel en waar mogelijk het toevoegen van passende recreatieve voorzieningen. Hiermee wint het gebied aan recreatieve en ecologische kracht en wordt er extra CO2 vastgelegd.

Plan voor herinrichting

Het projectteam heeft een concept plan gemaakt voor de bebossing en de recreatieve en ecologische versterking. Dat eerste toekomstbeeld is 2 oktober 2023 besproken met omwonenden en andere belangstellenden tijdens een inloopavond. Op deze drukbezochte avond zijn tal van ideeën en wensen maar ook bedenkingen ingebracht. Het projectteam van het recreatieschap werkt nu het toekomstbeeld uit tot een meer gedetailleerd ontwerp waarin de resultaten van de inloopavond zoveel mogelijk een plek krijgen.

Tweede inloopavond voor omwonenden en belangstellenden

Er komt een tweede inloopavond in april of mei 2024 voor alle omwonenden en belangstellenden. Op deze avond wordt het uitgewerkte ontwerp voor de herinrichtng van De Uitwaayer gepresenteerd en besproken. In dit ontwerp zijn dan ook waar mogelijk de reacties naar aanleiding van de informatiebijeenkomst van 2 oktober 2023 verwerkt evenals een aantal andere inhoudelijke zaken.

Uitwerken van de MTB-route in het ontwerp voor herinrichting De Uitwaayer

Er is een voorstel gedaan door enkele mountainbikers om de MTB-route in De Uitwaayer een kwaliteitsimpuls te geven. Zij hebben hiervoor een ontwerp ingediend. Het Recreatieschap staat hier positief tegenover. Hierbij geldt wel dat de mountainbikeroute goed moet worden afgestemd op het ontwerp voor de bebossing en op andere gebruikers van De Uitwaayer zoals wandelaars, ruiters en moet er rekening worden gehouden met de honden uitlaatgebieden. In samenwerking met betrokken partijen (zoals de MTB-ers en gemeente Nissewaard) zal dit in de periode februari en maart worden uitgewerkt). Hierbij zal nadrukkelijk aandacht zijn voor:

  • Het scheiden van paden voor verschillende gebruikers (lopen, fietsen, paardrijden, honden uitlaten)
  • Afgebakende zones voor losloopgebieden voor honden
  • Verbetering van de wandelpaden

Het bestuur van het recreatieschap stelt het toekomstbeeld vast waarna het technisch wordt uitgewerkt naar een ontwerp en een kostenraming. Volgens planning wordt het ontwerp vastgesteld in februari 2024. Na vaststelling van het ontwerp, voor zover deze past binnen de begroting, zal de uitvoering, starten (2024-2025).

Meer informatie

Via recreatieschapvoorneputten.nl zal alle relevante informatie rondom de herinrichting van De Uitwaayer gedeeld worden. Denk bijvoorbeeld aan meer informatie over de inloopavond, de opgehaalde wensen en ideeën en het toekomstbeeld.

Als u opmerkingen of vragen heeft rond de bebossing van de Uitwaayer, kunt u contact opnemen met Henk Werksma (omgevingsmanager), henkwerksma@h2ruimte.nl of met Staatsbosbeheer, boswachter publiek, Daniel van Veen, 06-50 00 92 04.