Indien zienswijze VAWOZ mogelijk tot en met 4 april

Inwoners kunnen nog tot en met 4 april hun mening geven over de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) in het kader van het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) 2031-2040. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoekt of de omgeving van Simonshaven een geschikte locatie kan zijn, om de energie van de windmolens op zee aan land te brengen en op het hoogspanningsnet of waterstofnetwerk aan te sluiten.

Het ministerie bekijkt of er in de polder rond Simonshaven en Zuidland in een straal van 6 kilometer een geschikte locatie te vinden is voor de realisatie van een elektrolyser en een converterstation. Het converterstation, waar gelijkstroom wordt omgezet in wisselstroom en omgekeerd, neemt tussen de 5 en 7,5 ha in beslag en is tot ca. 30 meter hoog. Het gebouw waar met stroom waterstof wordt gemaakt, de elektrolyser, neemt ca. 20 ha in beslag en wordt ca. 40 meter hoog. Ter vergelijking: een voetbalveld is ongeveer 0,5 ha groot.

De resultaten van de eerste verkenningen van het ministerie zijn opgenomen in de zogenaamde concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). In die concept-notitie staat welke milieueffecten (inpassing in het landschap, natuur, geluid, etc.) men wil onderzoeken, hoe men dat wil doen en tot op welk detailniveau. Zo krijgt het milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming over energieprojecten. Het plan ligt van 23 februari t/m 4 april 2024 ter inzage. Tijdens die periode kan iedereen een officiƫle reactie/zienswijze indienen op het plan. Dit kan via het reactieformulier:

Ingediende reacties kunnen aanleiding zijn, het onderzoeksplan aan te passen. In juni 2024 publiceert het programmateam de definitieve NRD, inclusief een Nota van Antwoord met antwoorden op alle reacties.

Voorbeeld zienswijze

Hieronder vindt u de gezamenlijke zienswijze en bijlage van de gemeenten Nissewaard, Voorne aan Zee, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Deze kunt u eventueel gebruiken ter inspiratie voor het opstellen van uw eigen zienswijze.