Inloopavonden en vervolgstappen Windpark Brielse Maasdijk

Speciaal voor inwoners van gemeente Nissewaard en Rotterdam organiseert gemeente Nissewaard inloopavonden over de realisatie van windenergie op de Brielse Maasdijk. De ontwikkelaar zal na de zomervakantie de vergunningen in gaan dienen die nodig zijn voor de bouw van het windpark.

Aantal te verwachten windturbines

Tijdens de inloopavonden wordt er uitleg gegeven over de te verwachten milieueffecten, zoals geluid en slagschaduw. Ook het onderwerp gezondheid wordt belicht. HVC Landwind, de ontwikkelaar, laat zien aan inwoners hoeveel windturbines er komen, wat de exacte locaties kunnen worden en wat de te verwachten effecten per windturbine zullen zijn.

Daarnaast zullen de gemeente en de DCMR zelf aanwezig zijn om uitleg te geven over de planning, processen en inspraakmomenten voor inwoners.

Windturbines inzien via Google Maps

De gemeente is al sinds eind 2017 aan de slag met de voorbereiding van dit project. De ontwikkelaar HVC diende zich in 2018 aan via de grondeigenaar Waterschap Hollandse Delta en heeft een eigen projectwebsite opgezet voor inwoners. Op deze website kunnen bezoekers tevens visualisaties inzien. Op de inloopavonden worden de visualisaties ook in 3D getoond en in Virtual Reality.  Zo wordt er een vrij nauwkeurig beeld gegeven van de veranderingen in het landschap.

Maatregelen om de hinder te beperken

De ontwikkelaar HVC is van plan maatregelen te nemen om de hindereffecten zoveel als mogelijk te beperken. Hierbij kunt u denken aan het voorkomen van enige slagschaduw of beperken van geluid zodat inwoners, direct omwonenden, geen noemenswaardige hinder ervaren. Op de inloopavonden wordt hier informatie over gegeven.

Bewonersplatform en omgevingsadviesraad

Het bewonersplatform, bestaande uit inwoners vanuit gemeente Nissewaard en Rotterdam, zijn betrokken bij dit project. Ook de omgevingsadviesraad, bestaande uit diverse organisaties die zich in het gebied bevinden, zijn op de hoogte van de ontwikkelingen. Beide groepen kunnen een adviesrapport indienen. Het betreffende rapport zal onder andere gaan over de gekozen opstelling van de ontwikkelaar en wordt overhandigd aan het college van de gemeente en aan HVC.

Formeel inspraakmoment

Sommige bewoners geven aan het niet eens te zijn met de komst van het windmolenpark. Er is nog een formeel inspraakmoment wat komt na de zomervakantie, op het moment dat het vergunningenpakket is ingediend. De gemeente zal dit aankondigen via de website.

Opbrengst

Zoals gebruikelijk bij windparken, zal een gedeelte van de opbrengst van het windpark terugvloeien in een omgevingsfonds. Er is afgesproken in het verleden dat er per elke opgewekte MWh aan windenergie €1 zal worden afgedragen aan dit fonds. De gemeenschap mag zelf bepalen waar dit geld aan besteed wordt. De exacte opbrengst is uiteraard afhankelijk van welke voorkeursvariant er straks in de definitieve vergunningaanvraag wordt verwerkt.

Bij windprojecten in Nederland is het gebruikelijk dat er vanuit het omgevingsfonds geïnvesteerd wordt in het gebied bv. in extra groen, in maatregelen ten gunste van recreatie of in duurzame energie (zonnepanelen) op sporthallen.

Aanmelden inloopavonden

Inwoners zijn van harte welkom op de inloopavonden op 13, 14 en 16 juni. De avonden starten om 19.00 uur en eindigen om 21.00 uur.

De avonden worden op de volgende locaties georganiseerd:

  • 13 juni Wijkcentrum Spijkenisse Noord, Winston Churchilllaan 227, 3202 GN Spijkenisse

  • 14 juni Carlton Oasis Hotel, Curieweg 1, 3208 KJ Spijkenisse

  • 16 juni Art Studio, Kolbleistraat 32, 3192 BE Hoogvliet Rotterdam  

Vragen?

Heeft u vragen, bekijk hieronder de FAQ. Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u een mail sturen naar communicatie@nissewaard.nl.