Medewerkers Kinderopvang krijgen VVE-certificaat

Onlangs heeft wethouder Wouter Struijk 12 medewerkers van RDV Kids Kinderopvang hun Vroeg- en Voorschoolse-Educatiecertificaat (VVE) overhandigd.

De gemeente Nissewaard vindt het belangrijk dat alle jonge kinderen van 2 tot 4 jaar die het nodig hebben, goed en laagdrempelig extra professionele ondersteuning kunnen krijgen in de ontwikkeling van o.a. taal. Zo wordt voorkomen dat kinderen met een achterstand aan het basisonderwijs beginnen.

Kinderopvang heeft daar een belangrijke rol in. De certificering is dan ook een verrijking voor de medewerkers zelf, voor de organisatie waarvoor ze werken, voor Nissewaard en vooral voor de Nissewaardse kinderen die de extra ondersteuning nodig hebben.

Vanaf september kan nu ook RDV Kids VVE aanbieden aan de Nissewaardse kinderen die baat hebben bij extra inzet om taalachterstanden te voorkomen. Alle andere kinderen in de groepen profiteren natuurlijk ook mee van de vaardigheden die de pedagogisch medewerkers hebben opgedaan. In 12 intensieve bijeenkomsten, met veel huiswerk en denkwerk, hebben zij geleerd hoe zij voorschoolse educatie aan jonge kinderen kunnen geven. Hiermee is Nissewaard vanaf september 2018 weer een organisatie met VVE-kwalificaties rijker.

Kinderen die VVE nodig hebben kunnen hierdoor vanaf september 2018 op meer plekken dan nu in de stad VVE volgen. Dit is een gevolg van de landelijk ingezette harmonisatie.

Certificaat