Nieuwbouw scholen Heijwegenlaan kan van start

Afgelopen woensdag is de laatste officiële stap gezet om het eerste deel van de grootschalige herontwikkeling in het noordelijk deel van de wijk Vierambachten in Spijkenisse mogelijk te maken. Het gaat hierbij om de nieuwbouw voor scholen voor MY College en scholengroep Penta binnen project Heijwegenlaan.

Het is de bedoeling om het gehele gebied tussen de Baljuwlaan, Groene Kruisweg, Hekelingseweg, Heijwegenlaan, Zinkseweg en de E. van Dintelstraat om te vormen tot een groene, prettige omgeving met nieuwe school- en sportvoorzieningen. De wijk krijgt hiermee de uitstraling van een stadsboulevard. Er komt nieuwbouw langs de Groene Kruisweg voor de scholen van MY College (Galilei), Scala Rietvelden en Charles de Foucauld die onderdeel uitmaken van de scholengroep Penta. Op de plaats van de oude schoollocaties komt woningbouw met groen en water.

Nieuwe scholen

“Onze ambitie is dat we een kwaliteitsslag maken in onze onderwijshuisvesting”, zegt Wouter Struijk. “Als wethouder Onderwijs ben ik dan ook blij dat MY College, de Charles de Foucauld en Scala Rietvelden nieuwe schoolgebouwen krijgen binnen dit project. Zo kunnen zij straks de leerlingen lesgeven in scholen die weer helemaal van deze tijd zijn en voldoen aan eisen als Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) en Frisse Scholen categorie B.”

Grond overgedragen

Eind dit jaar staat het bouwrijp maken van het projectgebied voor de scholen op de planning. Om hiermee te kunnen starten, was er nog één laatste handtekening nodig. Deze is op woensdag 31 augustus gezet door de directie van de vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken waaronder de scholengroep Penta valt. Hiermee heeft de vereniging enkele percelen grond aan de gemeente overgedragen inclusief bebouwing en kan de eerste fase van project Heijwegenlaan van start.

Extra woningen en appartementen

Wethouder Martijn Hamerslag (Financiën) zegt hierover: “Dankzij de grondafspraken met de scholen komt de weg vrij voor de ontwikkeling van 273 woningen en appartementen voor zowel kopers als sociale huurders. Hiermee krijgen we naast de nieuwe huisvesting voor de scholen ook meer woningaanbod. Dat is helemaal in lijn met Nissewaard 2040 waar wethouder Jan Willem Mijnans kartrekker van is. Hiermee werkt gemeente Nissewaard aan meer groen, goede bereikbaarheid, fijn wonen en ruimte om te werken.”

De oplevering van het totale project vindt op zijn vroegst plaats in 2027.
Meer informatie is te vinden op nissewaard.nl/heijwegenlaan