Nissewaard start met uitkeren van Energietoeslag 2023

Op 3 oktober is de energietoeslag 2023 vastgesteld door de Eerste Kamer. Dat betekent dat gemeente Nissewaard aan de slag gaat met het uitkeren van de energietoeslag voor 2023.

Vanaf 1 november kunnen de eerste inwoners van Nissewaard de energietoeslag op hun rekening verwachten. De energietoeslag is €1.300,- en is voor huishoudens met een inkomen tot en met 120% van het sociaal minimum. De energietoeslag is bedoeld voor de hoge kosten van de energie.

Wie ontvangt de energietoeslag automatisch?

Gemeente Nissewaard betaalt de energietoeslag in de eerste week van november automatisch uit aan de inwoners van wie het inkomen bekend is. Dit zijn onder andere inwoners die een bijstandsuitkering (Participatiewet-uitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd, IOAW en IOAZ) of een Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO-)uitkering ontvangen.

De inwoners die geen bijstandsuitkering of AIO-uitkering ontvangen, maar eerder wel de energietoeslag 2022 hebben gekregen én nu weer voldoen aan alle voorwaarden, ontvangen de energietoeslag ook automatisch. Zij krijgen die in de laatste twee weken van november.

Zelf de energietoeslag aanvragen

Gemeente Nissewaard keert niet aan alle inwoners de energietoeslag automatisch uit. Inwoners met een inkomen tot en met 120 procent van het sociaal minimum kunnen de energietoeslag zelf aanvragen. Dat kan vanaf 4 december 2023 via nissewaard.nl/energietoeslag met behulp van de DigiD.

Inwoners kunnen ook hulp krijgen bij het online aanvragen van de energietoeslag. Zij kunnen bellen met 14 0181 of hulp vragen bij Stichting Stimos.

Kijk voor veelgestelde vragen en meer informatie op de pagina Energietoeslag.