Preventieakkoord Gezonde Voeding ondertekend

De vier eilandgemeenten en 26 partners op Voorne-Putten hebben het Preventieakkoord Gezonde Voeding ondertekend. Het akkoord is een uitwerking van het landelijke preventieakkoord en is erop gericht de bewustwording rondom gezonde voeding en een gezonde leefstijl te vergroten. Het afgelopen jaar zijn gesprekken gevoerd met o.a. maatschappelijke organisaties, supermarkten, tuinders, restaurants, koks en bewoners. De resultaten daarvan zijn opgetekend in het akkoord.

Thema’s

De gesprekken hebben geresulteerd in een aantal thema’s die de basis vormen van het akkoord. Zo willen de ondertekenaars met de inwoners op Voorne-Putten samen gezond koken en eten in wijk en dorp stimuleren; de gezonde keuze bekender, lekker, leuk, betaalbaar en aantrekkelijk maken; gezondheidsachterstanden aanpakken via specifieke initiatieven voor nieuwkomers en mensen die in armoede leven en/of schulden hebben; overgewicht voorkomen door gezond eten en drinken en meer bewegen te stimuleren en streven naar gezonde en duurzame voeding voor mensen in zorginstellingen en in ziekenhuizen. Tot slot willen de ondertekenaars voor elkaar krijgen, dat ouderen die langer zelfstandig thuis wonen, vers en divers kunnen blijven eten en drinken om ondervoeding te voorkomen.

Ambitie

Dit akkoord gaat niet alleen over de aanpak van een individuele leefstijl, maar ook over het samen werken aan een gezonde leefomgeving waarin de gezondheid van inwoners wordt beschermd, bevorderd en verbeterd. De ambitie van de ondertekenaars is, deze beweging bij inwoners, gemeenten, lokale en regionale partners en bedrijfsleven op gang te brengen. De komende tijd werken de betrokken partijen gezamenlijk verder aan de hand van thematafels, die in zullen gaan op een van de genoemde thema’s.