Productiefout in reisdocumenten

Op 12 juli 2018 is bekend gemaakt dat bij de productie van een beperkt aantal paspoorten en identiteitskaarten (ID-kaarten) zich een technisch probleem heeft voorgedaan. Hierdoor kan het zijn dat één van de elektronische echtheidskenmerken in sommige reisdocumenten niet werkt. Het gaat om paspoorten en ID-kaarten die zijn aangevraagd in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2018 met een serienummer dat eindigt op 03.

Een mogelijk gevolg is dat u uw reisdocument niet kunt gebruiken bij een elektronische grenscontrole en zich tot een reguliere grenscontrole moet wenden. Dit kan extra tijd kosten. De grensbewaking in binnen en buitenland is op de hoogte van dit technische probleem.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft een persoonlijke brief verstuurd naar burgers die een reisdocument met een mogelijke productiefout bezitten. Zij kunnen met een speciaal hiervoor ontwikkelde app “BZK-ID” zelf een controle uitvoeren of hun reisdocument deze fout bevat. Lukt dit niet, dan kunt u de gemeente vragen om te controleren.

De gemeente verifieert het reisdocument. Als blijkt dat bij het uitlezen van de chip een foutmelding volgt, dan wordt de inwoner kosteloos van een nieuw reisdocument voorzien. U moet wel een nieuwe pasfoto meenemen.

Meer informatie over de productiefout vindt u op rijksoverheid.nl.