Rijkssubsidie van ruim € 1,2 miljoen voor verbeteren verbinding Uitstraat-Nieuwstraat

De gemeente Nissewaard ontvangt € 1,24 miljoen subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als bijdrage aan de verbetering van de verbinding tussen de Uitstraat en de Nieuwstraat. Nissewaard is daarmee een van de negen gemeenten in Nederland die in het kader van het programma Impulsaanpak Winkelgebieden financiële ondersteuning krijgt om hun winkelgebied te verbeteren. Met het programma stimuleert de rijksoverheid gemeenten om (delen van) hun binnenstedelijke winkelgebieden toekomstbestendig in te richten.

Onderzoek

De gemeente Nissewaard ontvangt € 1,24 miljoen subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als bijdrage aan de verbetering van de verbinding tussen de Uitstraat en de Nieuwstraat. Nissewaard is daarmee een van de negen gemeenten in Nederland die in het kader van het programma Impulsaanpak Winkelgebieden financiële ondersteuning krijgt om hun winkelgebied te verbeteren. Met het programma stimuleert de rijksoverheid gemeenten om (delen van) hun binnenstedelijke winkelgebieden toekomstbestendig in te richten.

Woningen en groen

In het projectvoorstel van Nissewaard is er aandacht voor het terugdringen van leegstand, het realiseren van meer woningen en het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Zo wordt winkeloppervlakte gesaneerd, waardoor er ruimte ontstaat voor woningen, meer groen en ontmoetingsplekken. Met het project wil Nissewaard ook de verbinding tussen (winkel)straten verbeteren, het versnipperde winkelaanbod aanpakken, de aantrekkelijkheid en de toegankelijkheid van het gebied verbeteren.

Samenwerking

Naast de inzet van gemeenten hebben particuliere investeerders een belangrijke rol in de totstandkoming van het project. Wethouder Hamerslag is verguld met de financiële bijdrage vanuit het Rijk: “Deze subsidie stimuleert ons om samen met andere partijen dit deel van het centrum te transformeren naar een aantrekkelijke plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Bovendien willen we hiermee een betere overgang realiseren van de Uitstraat naar de Nieuwstraat en een aangenamere sfeer creëren.”

Huidige situatie Huidige situatie