Stemmen tellen en uitslag Europese verkiezingen

Op 6 juni kunt u stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Om 21.00 uur sluiten alle stembureaus en gaan de stembureauleden de stembiljetten op partijniveau tellen. Op vrijdag 7 juni wordt verder geteld. Dan wordt geteld hoeveel stemmen op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht. Dat gebeurt in sporthal Olympia, Atletiekpad 7 in Spijkenisse.

Iedereen is welkom

Stemmen tellen vindt plaats in de openbaarheid. Dat betekent dat iedereen mag kijken bij het tellen van de stemmen. Dit kan op 6 juni na 21.00 uur in de stembureaus. Een aantal stembureaus telt ’s avonds om 21.00 uur in sporthal Olympia vanwege de beperkte ruimte op de locatie waar het stembureau is gevestigd. Het gaat hierbij om de volgende locaties:

  • Wijkcentrum De Hoek
  • Tent parkeerterrein Panoramaflat
  • Tent speeltuin Park Braband
  • Mobiele stembureau
  • Flat De Serreburgh

Op vrijdag 7 juni is iedereen welkom om te komen kijken bij het tellen vanaf 9.00 uur. Dan start het centraal tellen in sporthal Olympia.

Voortzetten zitting gemeentelijk stembureau

Op maandag 10 juni om 09.00 uur wordt de zitting van het gemeentelijk stembureau voortgezet in het stadhuis van Nissewaard, Raadhuislaan 106, Spijkenisse. In deze voortgezette zitting wordt de uitkomst van de stemming vastgesteld. Ook deze zitting is voor de kiezers toegankelijk.

Voorlopige uitslag

De gemeente mag de voorlopige uitslag op partijniveau pas zondagavond 9 juni na 23.00 uur bekend maken. Dit vanwege afspraken met de andere Europese landen. In de loop van maandag 10 juni wordt de voorlopige uitslag bekend gemaakt op www.nissewaard.nl. De officiële uitslag voor heel Europa is op woensdag 19 juni.

Opkomstcijfers

De gemeente houdt op donderdag 6 juni bij hoeveel mensen hun stem komen uitbrengen. Rond 11.00 uur, 14.00 uur, 17.30 uur en 20.45 uur zijn de opkomstcijfers op www.nissewaard.nl te vinden. Na 21.00 uur is hier ook de totale opkomst te vinden.

Tweede zitting gemeentelijk stembureau

Het gemeentelijk stembureau houdt een tweede zitting op maandag 17 juni 2024 om 12.00 uur in de burgerzaal van het stadhuis in Spijkenisse. In deze zitting worden mogelijke terugmeldingen onderzocht en vindt er een eventuele hertelling plaats. Deze zitting is voor kiezers toegankelijk.