Subsidieregeling Energiekosten MKB Nissewaard van kracht

Gemeente Nissewaard heeft vanwege de hoge inflatiecijfers allerlei (extra) regelingen in het leven geroepen, om de financiële gevolgen voor inwoners te verzachten. Ook aan de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) is gedacht. Voor hen is de Subsidieregeling Energiekosten MKB Nissewaard van kracht.

Advies en besparing

Ondernemers met minimaal 2 en maximaal 49 medewerkers, inclusief de eigenaar, kunnen via deze regeling een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor energieadvies en energiebesparing. Voor eenmalige advieskosten kunnen zij maximaal € 700 aan te vragen en voor eenmalige investeringskosten minimaal € 250 en maximaal € 1.500.

Website

Op de website energieloketnissewaard.nl krijgen ondernemers een overzicht van bestaande regelingen, waaronder de nieuwe subsidieregeling voor het MKB van Nissewaard. Via deze website kunnen ondernemers met een hoofdvestiging in Nissewaard een aanvraag indienen voor een zogenoemde energievoucher. Op grond van deze regeling komen onder meer de advieskosten voor energiebesparende maatregelen om de onderneming te ondersteunen in aanmerking. Dat geldt ook voor investeringskosten om energiebesparende maatregelen in de bedrijfsvoering te treffen.

Terugwerkende kracht

De subsidieregeling is met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 januari 2023 en is geldig tot en met 31 december 2023. De onderneming moet dan wel op 10 november 2022 in de gemeente Nissewaard een hoofdvestiging hebben. De subsidie wordt eenmalig verstrekt aan een onderneming die voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Bedrijf voortzetten

De gemeente Nissewaard heeft diverse regelingen die inwoners in deze lastige tijd helpen bij eventuele problemen met hun financiële situatie. Ook ondernemers hebben het soms moeilijk om met deze hoge kostenstijgingen hun bedrijf voort te zetten. Daarom is wethouder Hamerslag blij dat de gemeente met deze regeling de ondernemers in het MKB kan helpen:

Met de maatregelen kunnen we ondernemers in het midden- en kleinbedrijf ondersteunen om hun bedrijf ook in deze moeilijke omstandigheden voort te zetten.
Wethouder Hamerslag

Vragen

Voor vragen over de regeling kan men terecht op de website energieloketnissewaard.nl. Als men zich daar meldt, wordt er contact met de melder opgenomen.