Tweede informatieavond herinrichting recreatiegebied De Uitwaayer

Op woensdag 5 juni 2024 organiseert het Recreatieschap een informatieavond waarop het ontwerp voor herinrichting van de Uitwaayer wordt toegelicht. 

Natuur- en bosrijker recreatiegebied

De aanleiding voor deze informatieavond is het plan van het recreatieschap Voorne-Putten om het recreatiegebied De Uitwaayer te herinrichten tot een natuur- en bosrijker recreatiegebied. Hiermee geeft het Recreatieschap invulling aan de nationale en provinciale inzet om betere en meer bossen, bomen en bosovergangen te realiseren om zo de natuur en de recreatieruimte te versterken in onze drukbevolkte provincie. Deze inzet is goed voor de natuur, het klimaat, de recreatiemogelijkheden en schonere lucht. 

Locatie en tijd 

Datum: Woensdag 5 juni 2024 
Locatie: Dorpshuis Hekelingen (Lede 13 te Hekelingen)

Programma

  • 19:30 uur; inloop

  • 19.45 uur; start presentatie

  • 20.00 uur; gelegenheid om het ontwerp te bekijken

  • 21:00 uur; einde informatieavond

Meer informatie

Via recreatieschapvoorneputten.nl zal alle relevante informatie rondom de herinrichting van De Uitwaayer gedeeld worden. Denk bijvoorbeeld aan meer informatie over de inloopavond, de opgehaalde wensen en idee├źn en het toekomstbeeld.

Als u opmerkingen of vragen heeft rond de bebossing van de Uitwaayer, kunt u contact opnemen met Henk Werksma (omgevingsmanager) via henkwerksma@h2ruimte.nl of met Staatsbosbeheer, boswachter publiek, Daniel van Veen, via (06) 50 00 92 04.