Uitreiking Nissewaardpenning aan Ton van der Kaaij en Ric Somers

Maandag 29 januari om 19.30 uur reikte wethouder Jan Willem Mijnans bij de huurdersvereniging Leeuw van Putten, Schrijnwerker 105a, twee Nissewaardpenningen uit. Eén Nissewaardpenning aan Ton van der Kaaij en de andere aan Ric Somers. Beiden zijn al jaren actief voor huurdersvereniging De Leeuw van Putten.

Meneer Van der Kaaij is in 1977 begonnen als raadslid binnen de huurdersvereniging De Leeuw van Putten. Hij luistert altijd actief mee wanneer er een raadsvergadering is. Daarnaast doet hij dat ook bij de commissie leefomgeving. Zo blijft hij goed op de hoogte van alle zaken en onderwerpen.

Meneer Somers is vanaf 1977 penningmeester binnen de huurdersvereniging De Leeuw van Putten. Hij schuift bij diverse overleggen aan waar, zoals die met het bestuur, de raad van commissarissen, de verhuurder en de drie huurdersverenigingen.

Beiden hebben zich op bijzondere wijze ingezet en daarmee bijgedragen aan de belangen van de huurders van De Leeuw van Putten op het gebied van wonen en hun woonomgeving binnen de gemeente Nissewaard.

Op basis van deze onderbouwing heeft het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard op geconcludeerd dat zij zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de medemens en daarmee de gemeenschapszin in de gemeente heeft bevorderd. Om die reden komen zij in aanmerking voor de toekenning van de Nissewaardpenning.